Vedik Astrolojide Jüpiter bir karmaşıklık denizidir. Jüpiter, ikinci en güçlü gezegen olarak kabul edilir. Aynı zamanda Devaguru veya Brishaspti olarak da adlandırılır. Gezegenin kendisi güneş sistemindeki en büyüğüdür ve aynı zamanda bir insanın hayatında büyük bir etkiye sahiptir.  Gezegen bilgi, özveri ve bilgelikten sorumludur. Aynı zamanda bir kişinin manevi yönünü de ortaya çıkarır.

Hint astrolojisinde Jüpiter büyük bir öneme sahiptir. Çocuklar ve zenginlik ile yakından bağlantılıdır. Çocuk ve zenginlik göstergesi olarak adlandırılmasının sebeplerinden biri de budur. Jüpiter faydalıysa, o zaman size tüm zenginlikleri bahşedebilir. Bununla birlikte, Jüpiter zararlı veya zayıfsa, o zaman sorunlar yaratabilir.

Astrolojide Jüpiter: Genel Özellikler

Aynı zamanda şans gezegeni olarak da adlandırılır. Jüpiter, daha yüksek akıl ve maneviyattan sorumludur. Jüpiter ideolojiyi formüle etmeye yardımcı olur. Jüpiter’in bilgelikle bağlantısını hepimiz biliyoruz ama Jüpiter maneviyat için ne anlama geliyor? Jüpiter insanı dine ve felsefeye meyleder. Aynı zamanda insanı daha erdemli ve ahlaklı olmaya zorlar. Jüpiter dev olmasına rağmen asil ve yardımsever bir gezegen olarak kabul edilir. Refah ve servet ile ilişkilidir. Jüpiter’in Zodyak yolculuğunu tamamlaması 12 yıl sürer. Eril enerjidir ve Balık ve Yay’ın efendisidir ve astrolojik haritanın dokuzuncu ve on ikinci evini yönetir. Perşembe Brihaspati günü olarak kabul edilir. Özellikleri çalışkanlık, güvenilir ve iyi kalpli olmaktır.

Astrolojide Jüpiter’in Önemi

Zodyak burcundaki en güçlü gezegenlerden biridir. Jüpiter astrolojisi,  Vedik astrolojide büyük bir öneme sahiptir. Rasi efendisi Jüpiter, Balık ve Yay doğum haritasında önemli bir rol oynar. Astrolojide Jüpiter ile ilgili, konumuna göre hem iyi hem de kötü olan şeyler vardır. Güçlü Jüpiter, iyi şans ve muazzam zenginlik, lüks, şöhret, güç ve konum vb. getirir. Aynı zamanda kişinin kariyer, meslek ve yaşamda ilerlemesine yardımcı olur.

Astrolojide zayıf bir Jüpiter veya zararlı bir Jüpiter hayatınıza sorunlar getirebilir. Satürn, Rahu, Mars ve Güneş gibi diğer zararlı gezegenler nedeniyle kötü yerleştirilmiş Jüpiter, yoksulluk ve talihsizlik getirebilir. Gezegen Yengeç burcunda üstünken Oğlak burcunda zayıftır. Onuncu evinde Jüpiter olan bir kişi, bir öğretmen, profesör, sosyal hizmet görevlisi veya din alimi olabilir.

Jüpiter’in İlişkili Dasha ve Antardasha’sı Nelerdir?

Vimshottari Dasha’ya göre 16 yıl sürer. 16 yıl, Jüpiter’in bulunduğu evdeki konumuna ve diğer gezegenlerle olan bağlantısına bağlı olarak hem uğursuz hem de faydalı olabilir. Jüpiter kendi burcunda yüceltilirse ve dost bir burçla birleştirilirse, o zaman sağlık, uyum, sosyal şöhret ve zenginlik getirecektir. Jüpiter kötü yerleştirilmişse, zararlı olabilir. Jüpiter, Rahu ve Ketu ile birlikte zararlı olabilir. Bu yoga, Jüpiter’in gücünü toplayan Guru Chandal Yoga’dır. Bu yoga kişiye talihsizlik getirebilir. Guru liderliği ele geçirmeye çalışır, ancak Rahu ve Ketu ile birleştiği için her şeyin boşuna gidebilme potansiyeli hakim olabilir. Bununla birlikte, birçok güçlü kombinasyon da olabilir. Diğer kombinasyonlarla astrolojide Jüpiter’in nasıl performans gösterdiğini görelim.

Farklı Gezegenlerle Kavuşum

Jüpiter, farklı göksel kombinasyonlarla farklı sonuçlar getirir. Jüpiter, Ay ile bir Gajakeshari yogası oluşturur. Kişiye pek çok hediye verir. Pozitif bir yogadır ve kişiye zenginlik, güç ve belagat bahşedilmiştir. Kişi iyi bir hatip olur. Güneş ile kombinasyon, bir kişiyi hoş huylu, iyi kalpli ve yumuşak dilli yapacaktır. Kişinin kalbi temizdir ve içinde karanlık yoktur. Ay ile kombinasyon, kişiyi cömert yapar. Kişi toplumdan birçok övgü alır ve hayatta başarıya ulaşır. Mars ve Jüpiter kombinasyonu kişiyi enerjik ve aktif kılar. Kişinin bir savunma sektörüne katılması ve bölümün başkanı olması muhtemeldir. Jüpiter ve Merkür’ün kombinasyonu oldukça entelektüeldir. Kişi bilgeliği yüksek ve araştırma odaklıdır. Jüpiter ve Venüs kombinasyonları ise kişiye bir ikramiyedir. Kişiye tüm zenginliği, refahı ve maddi kazanımları bahşeder. Kişi hayatında hiçbir zaman karanlık ve fakirlik görmeyecektir. Satürn’ün Jüpiter ile kavuşumu kişiyi oldukça başarılı kılar. Her türlü dünyevi başarıyı getirir. Jüpiter’in Venüs üzerinde zararlı bir etkisi vardır, ancak yine de bunların kombinasyonu kişi için faydalı olabilir.

Farklı evlerdeki Jüpiter geçişlerinin  farklı etkileri olacaktır. Doğum haritasına göre, birinci evdeki Jüpiter sağlığı ve bağışıklık sistemini temsil ederken, ikinci evdeki Jüpiter  zenginlik  verir. Beşinci evdeki Jüpiter bilgi, bilgelik ve çocuklardan sorumludur. Dokuzuncu evdeki Jüpiter, hükümetin ve otoritenin tanınmasını sağlar.

Zayıf Bir Jüpiter’i Güçlendirmek İçin Çözümler

Jüpiter Zayıf ise ne yapmalı? Astroloji size bunun için önerilerde bulunabilir. Brihaspativar – Perşembe günü oruç tutmak bir seçenek. Diğer bir seçenek de altın üzerine oturtulmuş sarı safir taşı takmak. Jüpiter’in astrolojideki rolü çok büyüktür. Jüpiter olgun ve yardımsever bir gezegendir. Bilgeliği ve refahı temsil eder. Aynı zamanda iyi bir muhakemenin bir görüntüsüdür. Kişiyi spiritüalizme meyleder. Vedik doğum haritasındaki en güçlü ikinci gezegendir. Bu nedenle, Jüpiter’i dengelemek çok önemlidir. Faydalı Jüpiter sizi bir anda zengin edebilirken, zararlı Jüpiter tersini yapabilir.