Dünyanın da frekansı vardır ve frekansı giderek değişmektedir. 1972 yılında girilen Foton kuşağı ile Dünyanın frekansı yükselmiştir. Bu tarihten sonra artık daha yüksek enerjiler dünyaya akmaya başlamıştır. Normalde foton enerjisi güneşe gelir ve orada filtrelenir ve dünyaya ulaşır. Dünyamız 1972 döneminden önce ulaşamayıp alamadığı enerjileri 1972 sonrası almaya başlamıştır. Biz insanlar ve dünya artık bu enerjileri hissetmeye başladık. Bundan dolayı bilincimiz, algılarımız giderek yükseldi, değişti ve artık kuantum kavramı ortaya çıktı. Nihayetinde Kuantum Bilinç oluşmaya başladı. 

Maya Takvimi

İnanışa göre Maya takviminin bitiş tarihi olan 2012, dünya uygarlığının yeni bir boyuta girildiği tarihtir ve bu boyut ile düşünebilen canlılara farklı yetenekler ve farklı fikirler kazandıracağı ileri sürülür.

Bu yeni frekansla artık giderek insanoğlunun kurduğu düzen işe yaramayacak, insanın yeni fikirlerle öne atılacağı bir düşünce birliği doğacaktır. İnanışa göre  barış, huzur, kültürel yapı ve ekonomik yapıda değişim var olacak özgürlük ile yeni bir boyut kazanacak ve her açıdan gelişmiş toplumlar oluşacaktır.

Güneş patlamalarının yaşanacağı ve dünyadaki canlıların genetik yapılarının değişime uğrayacağı da iddia edilmekte, Dünya üzerindeki büyük elektrik kesilmeleri yaşanacağı öngörülmektedir.

Yaklaşık olarak her 12.500 yılda bir Güneş sistemi bu foton kuşağının içine girer. Bu geçiş 2000 sene kadar sürer. Foton kuşağından çıkıp tekrar foton kuşağına girmek 10.500 yıl alır.

foton kuşağı

Foton kuşağının da bir Aurası vardır. Güneş sistemi ve Dünya Auranın ilk katmanına 1962 yılında girmiştir. Günümüzde dünyamız foton kuşağının düşük enerjili ilk kısmında bulunmaktadır. İkinci enerji seviyesine ise 1987 yılında girilmiştir. 3.enerji seviyesine girmesinde ise 110-144 saat 5-6 gün boyunca karanlıkta kalması beklenmektedir.  

1.gün: Kör bölgeye giriş; tüm canlıların beden tipi değişir, hiçbir elektrik aygıtı çalışamaz

2.gün: Tam karanlık ikinci gün; atmosfer basıncı düşer, herkes kendisini şişmiş hisseder, güneşin yeterli ısıtamaz, dünya iklimi soğur, buzul çağı başlar.

3.-4.gün: Atmosfer şafak vakti gibi sönük bir ışıkla aydınlanır, foton etkisi başlar, foton enerjili aygıtlar çalışabilir hale gelir, yıldızlar yeniden gökyüzünde belirir

5.6.gün: 24 saatlik gündüz devresine girilir, kör bölgeden çıkılır, ana foton kuşağına girilir, tüm canlılar güçlenip zindeleşir, dünya iklimi ısınır, foton ışınıyla çalışan gemiler uzayda yolculuk yapmaya başlar, telepati, telekinezi gibi psişik yetenekler ortaya çıar, uyanış başlar, süper bilinç gelişir.

Foton kuşağı dünyadaki tüm yaşam için çok büyük bir faydası olan yüksek enerjili fotonlardan oluşan devasa bir kemerdir. Güneş sistemimiz bu kuşağa girdiği zaman tekrar çıkması 2000 sene sürecektir.