Bunu başarmak için, içimizde var olan farklı ilkeleri veya seviyeleri tanımayı öğrenmemiz gerekir. Başka bir deyişle, en iyiyi en kabadan ayırt etmeyi öğrenmemiz gereklidir.

Bu nedenle, tüm yaşamın farklı titreşim hızlarında enerji olduğunu anlayana kadar bu enerjileri kontrol etmeyi ve onlarla çalışmayı öğrenmemiz gereklidir.

Çakralar, sistemin kendisinin bu enerjileridir; insan sisteminin farklı deneyim veya bilinç yerlerindeki hayati güç merkezleridir.

Çakra, vücudumuzdaki enerji merkezleridir. Çarklar güç girdaplarıdır ve bu girdaplar 7 merkezde birbiri ile uyumlu olarak, dengeli bir hızda ve birbirinden enerji alarak dönerler. Ancak yaşadığımız travmalar, çevremizden aldığımız olumsuz enerjiler, içimizde biriktirdiğimiz enerjiler ve daha birçok etki bu girdapların ya yavaşlamasına ya da fazla hızlı dönmesine sebep olurlar. Böylece denge bozulur ve çakralar dengeli hareket etme kapasitelerini yitirir, birbirinden sağlıklı enerji alamazlar. Birbirine bağlı hareket eden çarklar gibi düşünün. Bir çark paslanır veya fazla hareket ederse bir sonrakinin hareket ahengini bozacaktır. Çakralar da böyle hareket ederler.

Bir çakranın az veya çok çalışması ise sorun hangi bölgede ise o bölgenin sağlığını bozabilir. Çünkü orada artık düzgün enerji akışı yoktur, doğru ve sağlıklı bir enerji, ahenkli bir titreşim yoktur. Böylelikle olumsuz etkiler sonucu bozulan çakra döngüsü ilgili bölgede hastalıklar getirecektir.

Girdap gibi dönen enerjiler, bu hayati güç merkezleri aracılığıyla tezahür eder. Çakralar, yalnızca çok açık oldukları için değil, aynı zamanda bazı duygusal tıkanıklıklar nedeniyle yavaş döndükleri için de bir işlev bozukluğu durumuna girebilirler.

Sağlıklı bir fiziksel beden ve sağlıklı bir ruhsal beden için bu enerji girdaplarının dengeli ve birbirleri ile uyumlu hareket etmesi gereklidir.

Her çakra, kendine özgü rengi ve kendi özel frekansı ile çalışır. Evrenden enerji alarak çalışırlar ve evrenin yaşam gücünden çok fazla veya çok az enerji alabilirler. Bu da çakraların frekansını etkiler.

Bu enerjiler doğru alabilmek ve çakraların dengede olmasını sağlamak için çakralarla ilişkili arketipler üzerinde düşünerek zihni çalıştırmak faydalı olacaktır.

Arketipler; mitler, peri masalları ve hatta modern filmlerle gösterilen ve bize duygusal deneyimlerimizi, yani hem kim olduğumuzu hem de kim olmak istediğimizi anlamamızı sağlayan, insanlık durumunun evrensel modelleri veya temalarıdır.

Arketipsel hikayeler, hayatın zorluklarıyla mücadele ederken yaptığımız seçimleri belirler. Cesareti mi yoksa korkaklığı mı, sabrı mı yoksa aceleciliği mi, düşünceyi mi yoksa eylemi mi seçeceğiz? Yani tüm bunlara etki edebilen güce sahiptir.

Bunların hayatlarımızı nasıl etkilediğini anlamak, günlük olarak karşılaştığımız duygusal zorlukların sorumluluğunu üstlenmemize yardımcı olabilir, böylece farklı bir yön seçebilir ve yeni bir gelişim aşamasına geçebiliriz.

Arketipleri Kullanarak Nasıl Çakralarımızı ve Dolayısıyla Hayatımızı Şifalandırabiliriz?

İlk çakra, Kök Çakra, Muladhara :

Önce Kök çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı; Kök anlamına gelen Muladhara’dır.
 • Koyu kırmızı bir renk olarak görselleştirilir.
 • Perinede, anüs ve cinsel organlar arasında bulunur.
 • Toprak elementi ve beden, sağlık, hayatta kalma, maddi ve parasal varoluş, ihtiyaçlarımızı karşılama ve tezahür ettirme yeteneğimiz gibi tüm katı ve dünyevi şeylerle ilgilidir.
 • Kendimizi canlı ve sağlıklı tutmak için bedensel ihtiyaç ve tezahürü için gerekli olan sınırlama ve disiplini kabul etmek için zihinsel ihtiyaçtır.
 • Vücudun tüm katı bölümleriyle, özellikle kemikler, kalın bağırsak ve bir bütün olarak vücudun kas kütlesi ile bağlantılıdır.
 • İlişkili bezler adrenal bezlerdir.
 • Muladhara çakra hayatta kalma sorunlarıyla ilgilenir.
 • İçgüdüler; savaş ve kaç, barış ve denge ihtiyacıdır.

Bu çakra dönmediğinde; veya yavaş döndüğünde, kişinin bireysel veya toplu olarak hayatta kalmasını tehdit eder.

Hayatta kalmak tehdit edildiğinde, bu çakranın sağlaması gereken güvenlik ve huzur duygularının aksine korku hissederiz.

Tehlike tehdidi veya acil bir durumla karşı karşıya kalındığında Muladhara aktive olur ve vücut anında tepki verir.

Bu çakrayı dengeleyemezsek, kök salmadan, temelsiz büyürüz ve gerçek ilerleme için gerekli olan istikrardan yoksun kalırız. Dikkatimiz şimdiki andan dağılır.

Kök çakra, genetik yatkınlığımıza karşılık gelir. Kabile, klan, aile ve toplulukla olan bağlarımız ve bunların çaba ve refahla olan ilişkileriyle ilgilidir.

Bu çakra güçlü olduğunda, hayatın olumlu olduğuna dair sağlam ve kararlı bir his vardır. Çakranın enerjisini serbest bıraktığımızda, iç huzur ve güvenlik hissini fethederiz.

Kök çakrayı anlamak için; genellikle kişinin kendi ailesine ve üyelerinin patoloji ve hastalıklarına bakması gerekir. Bu, bir anlayış matrisidir ve aile geçmişimize bütüncül bir bakış açısı yaratacak ve miras aldığımız iyi niteliklerin yanı sıra zorluklar karşısında korku, inkar ve şüphe eğilimimizi keşfetmemizi sağlayacaktır.

Onlar nasıl kendi geçmişlerinin ürünüyse biz de kendi geçmişimizin ürünüyüz. Aile geçmişini incelemek, kendimizi artık bize hizmet etmeyen tutumlardan kurtarmak için başka bir fırsattır.

Kendimizi alışılmış tutumlardan kurtararak, kendi gelişimimiz için daha büyük bir fırsata sahip olacağız. Adaptasyon, hayatta kalmanın anahtarıdır.

Hepimizin, bizim için önemli olan şeylere adamak için canlılığımızı nasıl koruyacağımızı bilmemiz gerekir. Bize destek olmayan insanlara enerjimizi sunmak ruhumuzu boşaltır. Bizim için uygun olmayan şeylere enerji koyduğumuzda da aynı şey olur.

Öz’ün inkarı, enerji rezervinin zayıflamasına neden olur. Bir hastalığın arkasında her zaman temel enerji kaybını yansıtan bir hikaye vardır.

Bunun, ne olduğumuzun ve ne yaptığımızın yeterli olmadığı şeklindeki gizli düşünceden kaynaklanan duygusal bir kökeni vardır.

Değişimler bize enerjimizdeki boşlukları gösterir. Büyümemiz için değişimin gerekli olduğu gerçeğini kabul etmek, bizi esnek tutar ve hayatın koşullarına uyum sağlayabilir.

Kök çakrayı güçlendirmeyi öğrenmek, dışsal değişimlerin hızlı ve ani olabileceğini, içsel değişimlerin ise yavaş olduğunu kabul etmekten geçer. Sabır, güç ve cesaret gerektirdiğini kabul etmek kök çakrayı dengelemenin bir anahtarıdır.

Kök Çakra ile İlişkili Arketipler

“Toprak Ana” ve “Kurban” : Çakranın pozitif yüzünü ve negatif yüzünü temsil ederler.

Toprak Ana Olmak, pozitif bir kök çakra arketipidir ve en sorunlu yönlerinizi iyileştirebilir. Dış değişiklikleri işlemek için uygulanabilir çözümler olduğunu hatırlamak önemlidir. Sadece kendini bırakmak, korkmamak ve hayatımızda bir hayır çıkacağını bilmektir.

Bu arketip, beslemek, önemsemek ve koşulsuz sevgi ile ilişkilidir. İçimizdeki Toprak Ana’yı kabul ederek (cinsiyetten bağımsız olarak), ihtiyacımız olan tüm fiziksel ve duygusal güvenliği kendimize sağlayabileceğimizi kabul ediyoruz.

Ancak tüm ihtiyaçlarımızı kendi başımıza karşılama kapasitesine sahip olduğumuzu kabul ederek, deneyimleri kendi kendine yeterlilik, güç ve duygusal bütünlük için fırsatlara dönüştürebiliriz.

Duygusal güvenlik, bir gruba ait olma hissinden gelir. Psikolojiyi oluşturan bu temel yön, Anne arketipiyle ilişkilidir. Bu, yaşam için kişisel sorumluluğu kabul etmeyi, kararların verildiğini ve yaşamın sunabileceği en iyi şeyleri hak ettiğinizi kabul etmeyi gerektirir.

İçsel biliş, kişinin kendi deneyimini kabul etmesinden ve kendi duygularına güven duymasından gelir. Kim olduğumu her kabul ettiğimde, Anne arketipi yoğunlaşıyor. Yaşama hakkımızı onayladığımızda, toprakla olan bağlantımızı da onaylamış oluyoruz. Bu olumlu tutumları geliştirmek çakrayı besler.

Bu çakranın olumsuz yönlerinden biri; şüphe, umutsuzluk ve depresyon eğilimidir. Belirsizlik güvenimizi aşındırır ve kaynaklarımızı tüketir. Bu; çakranın negatif arketipi olan Kurban olmanın reçetesidir.

Zayıflamış bir kök çakra; hastalığa, kendinizi topraklayamamaya, ciddi travmalara veya hasar geçmişte gerçekleşmiş olsa bile kayıplara yol açabilir.

Kök çakra, enerjiyle olan bağlantımızı sınırlayan olumsuz tutumlarla tıkanırsa, hayat tam olarak tezahür edemez.

Çakra nesiller boyu süren tehditler, zorluklar ve yok olma riski nedeniyle zayıflarsa, yaşamla olan ilişki zayıflar ve kök salması zor ve sinir bozucu olur.

Bu çakrayı anlamak, kişisel ve atalarımızdan kalma geçmişimizde meydana gelen kayıp, ayrılık, reddedilme ve istismarın acısını kabul etmek anlamına gelir.

Kurbanlar günümüzde giderek daha yaygın hale geliyor. Kendinizi bir Kurban olarak görürseniz; her hayal kırıklığını, ayrılığı veya kaybı kontrol edemeyeceğiniz veya değiştiremeyeceğiniz bir şey olarak gördüğünüz için, kendiniz savunmasız, ihtiyaçlarla dolu ve bu nedenle kökünden sökülmüş bir varlık haline geliyorsunuz.

Bilinçaltında, adeta kendini ayağa kalkıp kendi kendine yemek yiyemeyen bebek olarak düşünmeye itiyorsun.

Kurban; savunmasız, ihtiyaçlarla dolu ve köksüz hale gelir. Etkileyemeyeceğinize, değişiklik yapamayacağınıza veya durumları kontrol edemeyeceğinize inanıyorsunuz.

Çakra Özellikleri:

Çok açık: Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Kişi meydan okur, aşırı materyalist, bencildir ve saçma sapan fiziksel başarılarla uğraşır.

Bloke: Çakranın dönmemesi veya çok yavaş dönmesidir. Kişi duygusal ihtiyaçlar, düşük benlik saygısı, kendine zarar verici davranışlar hisseder ve korkar.

Dengeli: Bu, çakranın dengesini koruduğu ve doğru hızda döndüğü zamandır. Kişi kendini kontrol eder, büyük fiziksel enerji gösterir, ayakları yere basar ve sağlıklıdır.

İkinci çakra, Sakral Çakra, Svadhisthana:

Önce Sakral çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı Svadhisthana’dır.
 • Bu “Kendi Meskeni” (kişininki) anlamına gelir.
 • Turuncu olarak görüntülenir.
 • Alt karın bölgesinde, göbek ve üreme organları arasında bulunur.
 • Su elementi ile alakalıdır. Dolayısıyla sıvılarla ilgili organik işlevlerle ilgilidir. Dolaşım, idrarla atılımı, cinsellik ve üreme gibi.
 • Ayrıca suyun akışkanlık, kalıcı formun olmaması, hareketlilik ve dağıtım gibi özellikleri ile ilişkilidir.
 • Duyguların, duyumların, zevklerin, hareketlerin ve koruma içgüdülerinin yanı sıra cinselliğin merkezi olarak kabul edilir.
 • İlgili organlar; cinsel organlar, böbrekler, mesane ve dolaşım sistemidir.
 • İlgili bezler; yumurtalıklar ve testislerdir.
 • Birinci çakranın yapıyı koruduğu ve oluşturduğu yerde, ikincinin amacı akışına bırakmak ve akış yaratmaktır.
 • Zevk ve duyum, ikinci çakranın temel özellikleridir.
 • Beden sağlığı için gerekli olan zevk, ruhu canlandırmak ve kişisel ve kültürel ilişkilerimizi temizlemek için de gereklidir.

Sakral Çakranın temel unsurları hareket ve değişimdir. Heyecanlandığımızda, vücutta bir bilinç hareketi olur. Bu bilinç akışı bedeni besler, arındırır, iyileştirir.

Değişimi elde ettiğimiz yaşam gücümüzün akışıdır. Bilinç değişim yoluyla ilerler. Bu çakranın özü ve işlevi budur.

Sakral çakra, duygularımız ve esenliğimiz arasındaki ilişki ve deneyimlerimizle ilgili olarak ne kadar iyi veya kötü hissettiğimizle ilgilenir.

Bu çakra, duygusal ve fiziksel iştahımızın sınırlarını (yeterli olanı) belirler. Enerjisi, bizi sinirli, şehvetli, ağlamaklı veya agresif hissettiren değişiklikler yaratır.

Arzularla alakalıdır. Giderek daha az veya daha fazla ve daha fazlasını isteyebilirsiniz. Her ikisi de, bir eksiklik duygusuna ve durumların veya insanların gerçek ölçüsünü bilme yeteneğinin eksikliğine dayanan aynı dengesizliğin yönleridir.

Gerçek bir esenlik, zevk ve bolluk duygusu gerçekten ne zaman, neyin ve kimin “yeterli” olduğunu bilmektir.

Bolluk, maddi şeyleri değil, sahip olduklarınıza ve bu şeylerle ilgili olarak nasıl hissettiğinize ilişkin tutumunuzu ifade eder.

Sahip olduklarımızın yeterli olduğunu hissettiğimizde, çakra en iyi şekilde çalışır ve sakin ve mutlu oluruz.

Kendinizi sevdiğinizde, mutlu ve minnettarsınız, cinselliğiniz, bedeniniz ve zevk duygunuz konusunda rahatsınız.

Bu çakra dengede olduğunda kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı biliyor, sahip olduklarınızın yeterli olduğunu hissediyorsunuz.

Enerjinin bu çakrada nasıl aktığına göre, cinselliğimizle ve zevk alma yeteneğimizle daha iyi veya daha kötü bir ilişkimiz olacaktır.

Bu merkez, hem fiziksel hem de duygusal olarak hissettiklerimizle ilgilenir. Cinsel ifade ihtiyacımızla ilgilenmek, hayatımıza hazzı kabul etmenin başka bir yoludur.

Zevki kabul etme becerimiz tutumlarımıza bağlıdır. Cinsel varlıklar olduğumuzu ve hazza yanıt veren fiziksel bedenlerimiz olduğunu kabul etmek sağlıklı olandır.

İlişkilerde bu yeni farkındalığı nasıl ifade edeceğimiz, kendi imajımıza, beden farkındalığımıza ve duygusal hassasiyet seviyemize bağlıdır.

Bu enerjiyi kullanmak için birçok fırsatımız var. Başkalarının çekiciliğimizi takdir etmesi için kullanabiliriz. O enerjiyi çeşitli aktivitelerle yüceltebilir ya da sevdiğimiz ve bize değer veren biriyle paylaşabiliriz. Ayrıca onu saklayabilir ve yokmuş gibi davranabiliriz.

Sakral Çakra ile İlişkili Arketipler:

“İmparator” ve “Kutupluluk”. Zevk ve onun gerçekleştirilmesi ya da ıstırap ve fedakarlığın kutbiyeti.

Pozitif arketip, maddi dünyayı seven ve sükunetin, rahatlığın ve zevkin tadını çıkararak zarafetle ve cömertçe yaşayabilen İmparatoriçe/İmparator’dur.

Para kazanabilir ve tadını çıkarabilirsiniz, zevki sever ve dinlenmek için biraz zaman ayırmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Ayrıca zenginliğini ve iyiliğini başkalarıyla paylaşmaktan zevk alırsınız.

Sakral çakra kendine nasıl bakacağını bilir, fiziksel bedenin ihtiyaçlarına saygı duyar ve kendini iyi hissetme ve keyif alma duygusuna sahiptir.

Arzularını ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendini cezalandırmaz veya mahrum etmez, çünkü refah ve zevkin olumlu olduğunu bilir. Aksine onları besler ve hayatta ve fiziksel düzlemde rahat hisseder.

Hazzı değerlendirme ve deneyimleme şeklimiz, çakranın işlevinin bir parçasıdır ve doğrudan yeterli olma duygumuza tekabül eder.

Hayatımızdan gerçekten memnunsak, kimseye bir şey kanıtlamamıza gerek yoktur.

Bu çakra, başkalarına nasıl tepki verdiğimizde ve esenliğin hayatımızın önemli bir bileşeni olmasına izin verdiğimizde deneyimlediğimiz duyguda doğrudan bir rol oynar.

İster hoş ister mutsuz olsun, herhangi bir değişiklik yaratmayı seçebileceğimizi anlamak çok önemlidir.

Bedenin yaşamını ve duygularımızın ifadesini destekleyen sağlıklı ilişkiler ve faaliyetler yoluyla hazzı geliştirme yeteneğine sahibiz.

Yani acıyı değil hazzı, mutsuzluğu değil mutluluğu tercih edebilir ve böylece çakramızın sağlıklı ve bozulmamış olduğunu yansıtabiliriz.

Bu çakra, refahımıza saygı duymayı teşvik eder ve bizi her duruma olumlu tarafından bakmaya teşvik eder.

Öte yandan Kutupluluk arketipi olumsuzbir niteliğe sahiptir. Hayattaki iyiliklerden ve tatlı şeylerden zevk almazlar.

Bir şekilde zevk onlardan kaçıyor olur. Kendilerini ve birlikte oldukları kişileri cezalandırırlar.

Hayat ağır ve zor bir şey olarak tasavvur edilir. Enerjilerini başkalarını önemseyerek harcarlar ve kendilerine gerçekten ihtiyaç duyduklarından çok azını sunarlar.

Bir eksiklik duygusundan dolayı acı çekerler. Soğukta, sevgiden, sıcaklıktan, rahatlıktan ve zevkten uzak kalmayı seçerler.

Bir şey ya da biri için mutlu olmaya direndiğimizde katılığımızı, kendimizi cezalandırma biçimimizi ve kendimize duyduğumuz nefreti başkalarına yansıtırız.

İnsanlar kendilerinden nefret ettiklerinde hayatlarına giren her şeyi mahvederler. Bu, Kutupluluk arketipidir. Hazzı reddeden ve kendini acı çekmede açığa vuran bilinç düzeyidir.

Bu tür olumsuz duygular, çakranın diğer yönlerini, eğlenme, zenginlik, refah ve iç huzuru elde etme yeteneğinizi deneyimleme şeklinizi etkiler.

Kutupluluk, bu duruma katkıda bulunan olumsuz tutumları değiştirmek için hiçbir neden olmaksızın, kendine acıma çukurunda olmayı ifade eder.

Bu kişilerin hayatı, dünyada yeterince talih olmadığı ve en zor durumları yaşamak zorunda kaldıkları için inançlarını ve davranışlarını değiştirmemelerinin gerekçesini veren bir eksiklik duygusuna batmıştır.

Bu yüzden acı çekiyor ve şikayet ediyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlardır. Aktif değişim ve gelişme arzusundan çok, pasif bir yaşam kabulüne sahiptirler.

Çakra özellikleri:

Çok açık: Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Duygusal olarak dengesiz, hayalperest, manipülatif ve seks bağımlısı insanlar üretir.

Bloke: Çakranın dönmemesi veya çok yavaş dönmesidir. Aşırı hassas, kendilerine karşı sert, sebepsiz yere suçluluk duyan, soğukluk veya iktidarsızlık çeken kişilerdir.

Dengeli: Bu, çakranın doğru titreşim hızında döndüğü zamandır. Bu insanlar kendinden emin, kendini ifade eden, duygularıyla uyumlu ve yaratıcıdır.

İkinci çakrayı açmaya yönelik egzersizler, kalça ve alt karın üzerinde hareketlilik çalışması gerektirir, o bölgenin enerjilerini uyarır ve harekete geçirir. Örneğin:

 • Sırt üstü yatın, dizleriniz bükülü ve ayaklarınız kalçanıza yakın olsun. Yavaş hareketlerle dizleri birleştirin ve ayırın.
 • Bacaklarınızı bükerek sırt üstü uzanın, pelvisinizi yukarı ve aşağı sallayın.
 • Bacaklarınızı hafifçe birbirinden ayırarak ayakta durun, pelvisinizi önce küçük ve yavaş yavaş genişleyen daireler çizerek döndürün.

Üçüncü çakra, Solar plexus, Mide, Manipura

Önce Sakral çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı “Parlayan Mücevher” anlamına gelen Manipura’dır.
 • Sarı olarak görüntülenir.
 • Göbek ile solar pleksus arasında bulunur.
 • Ateş elementiyle ilişkilidir.
 • Metabolik sistemi yönetir ve metabolik enerjinin vücutta düzenlenmesinden ve dağıtılmasından sorumludur.
 • Sindirim sistemi bu sistemin önemli bir parçasıdır.
 • İlişkili organlar; sindirim sistemi ve kaslardır.
 • Bezler; pankreas ve adrenallerdir.

Solar pleksus, kendi değerlerini bilen ve gerçek bir kimlik duygusuna sahip insanlar için mükemmel bir güç kaynağıdır. Güçlü ve esnek bir solar pleksus, hayatın zorluklarını kabul etmekten gelir.

Kendinize karşı sahip olduğunuz herhangi bir olumsuz veya umursamaz tutum, bu hayati enerjiyi tüketir.

Kişi hem içsel hem de dışsal olarak güçlü bir öz değer duygusu geliştirmeye istekli olmalıdır.

Birbirimizi ne kadar çok tanır ve seversek, başımıza o kadar güzel şeyler gelecek.

Uygulanabilir bir iç merkez oluşturduğumuzda, hayattaki iyi ve bütün olan her şey bize çekilir. Bu canlı merkez aynı zamanda olumsuz ve karanlık olan her şeye karşı çıkacaktır.

Solar pleksus çakrası içgüdülerimizin merkezidir. İçinde yaşam deneyimleri sindirilir.

Burada öfke, saldırganlık, iğrenme, dehşet, korku gibi duygularımızı ve ayrıca başarısızlık ve ölüm korkusunu bloke ediyoruz.

Endişe yaşadığımız ve ruhumuzu yük hissettiğimiz yer burasıdır.

Gücü, eylemi, iradeyi, canlılığı temsil eder. Bizi hayatın güçleriyle birleştiren içsel gücü temsil eder.

Güç, yalnızca bir şeyler yaparak kullanılır ve bu, değişiklikleri veya fikirleri teşvik eder. Böylece “bir şey üzerindeki gücü”, “bir şeyi yapma gücü” ile değiştiriyoruz.

Herhangi bir grubun veya organizmanın gerçek gücü, onun dayanışmasına, birliğine, iç güçlerini birleştirme ve koordine etme yeteneğine bağlıdır.

Güç aynı zamanda çeşitliliği birleştirme ve bütünden yeni bir şey çıkarma yeteneğimize de bağlı olacaktır.

Yabancılaşma ve izolasyon nedeniyle içsel güç kavramını, bağlantı, birlik, kaynaşma gücü kavramını kaybettik.

Ve bu olmadan sadece durgunlaşırız, kıvılcımımızı, şevkimizi, irademizi ve arzularımızı kaybederiz.

Güç, genel çıkarlara daha iyi hizmet etme yeteneği için değil, genellikle kendini sevmenin tatmini için aranır. Amaçsız güç saf bir hevestir ve çoğu zaman tehlikelidir.

Tıpkı hayatta kalmanın maddeye ve hareketin cinselliğine bağlı olması gibi, güç de enerjiye bağlıdır.

Etkili bir değişim yaratmak istiyorsak irade devreye girmelidir. İrade seçimden doğar. İradede zihin ve eylem birleştirilir, arzunun bilinçli yönü, geleceğimizi yaratma aracımızdır.

İrade olmadan kişisel güç mümkün değildir ve bu nedenle üçüncü çakranın gelişimi için birincil anahtar haline gelir.

Gerçek irade, kişinin kendisiyle derin bir iletişim kurmasını, kendi iradesine güvenmesini ve risk alma ve bu risklerden doğan sorumlulukları kabul etme isteğini gerektirir.

İradesini kullanmaya cesaret eden, kendi içindeki şuuru güçlendirir ve bu da iradeyi güçlendirir.

Bir kas gibidir, onu geliştirmek için çalıştırmanız gerekir. İktidar gibi irade de genellikle disiplin, kontrol ve manipülasyon kavramlarıyla ilişkilendirilir.

Rahat, mutlu ve kendimizle uyum içinde olduğumuzda irademiz gelişir. İradenin uygulanabilmesi için arzularımızla da temas halinde olmamız gerekir.

Üçüncü çakranın güç özellikleri irade, canlılık ve öz disiplindir ve bunlar nihai olarak benlik saygısından kaynaklanır.

Yüksek olduğunda, güvenlik, duruş, disiplin ve hayati bir coşku ile hareket ederiz.

Düşük olduğunda, şüphelerle doluyuz ve kendimizi suçluyoruz.

Bu alan çok sıkışıksa, kronik bir enerji eksikliğine yol açabilir.

Aşırı durumlarda atalet durumunda kalırız.

Bu bir sakatlama döngüsüdür.

Utanç üçüncü çakrayı ele geçirdiğinde olan budur. Utanç, benlik saygısının antitezidir.

Kendimize olan saygımızı ve kişisel gücümüzü gösterme şeklimiz, bu çakrayla ilişkili arketiplerde temsil edilir:

Solar Plexus Çakra ile İlişkili Arketipler:

“Ruhsal Savaşçı” ve “Çalışma Kölesi”.

En uygun durumunda, Savaşçı arketipiyle temsil edilir. Kişisel kimlik duygusuyla güçlü bir bağı vardır ve saygı ve olumlu muamele gerektirir.

Savaşçı, korku karşısında sağlam durur ve adalet ve güvenliğin savunucusudur.

Savaşçı arketipi; kim olduğunu bilir ve değişimin ortasındayken ilkelerinden vazgeçmez.

İçsel olarak güçlüdür ve cömert bir ruha sahiptir, ne söylenirse veya yapılırsa yapılsın, gerçekliği ve çatışmayı kabul eder. Onları başarıya giden yol olarak görür.

Sahip olduğu tüm özellikler arasında değişimle karşı karşıya kaldığında en çok öne çıkanı sağlam kimliğidir.

İyi tanımlanmış bir benlik duygusuna sahiptirler ve egoları bozulmamış, deneyimleri ve onlara değer veren, onları güçlendiren insanları çekerler.

Bu çok önemlidir, çünkü o zaman kişi kriz ve değişim zamanlarında enerjisini yönetebilecektir. Hiçbir kişinin veya durumun kaynaklarını tüketmesine izin vermezler.

Solar pleksus, bireyselliğin, ego esnekliğinin ve özdeşleşmenin önemli olduğu merkezdir. Bu nitelikler olmadan, dünyada tökezler ve manipüle edilmeye, sömürülmeye ve kötü muamele görmeye açık insanlar oluruz.

Hayata bağlanmadan ya da kendi çıkarımız için müzakere etme zorunluluğu olmadan yaşayarak, bizim için uygun olup olmadığına karar vermeden, bizden yapmamız istenen her şeyi yapan solar pleksus zayıflamış olacaktır.

Kişisel kimliğimizle bağlantımızı her kaybettiğimizde Köle arketipine düşeriz. Kim olduğumuzu bilmezsek büyümemiz, olgunlaşmamız da mümkün değildir.

Kendi değerimizi ortaya koymamıza izin veren iyi gelişmiş bir kişisel kimlik duygusu olmadan, dış deneyimlere ve diğer insanlara aşırı derecede bağımlı hale gelebiliriz.

Kendimizi önemli ve değerli hissetmek için başkalarının takdirine başvurabiliriz ve bu şekilde kim olduğumuza ve değerimizin ne olduğuna dair içsel bir farkındalık geliştiremeyiz.

Solar pleksusları düzgün çalışmayanlar; bencil, kinci ve yerlerine geçen herkese karşı küskündürler.

Sorumluların gücünü baltalayarak herhangi bir yaratıcı etkinliği zorlaştırırlar. Çünkü ilgi odağı olmak isterler.

Köle arketipi, başkalarının gölgesinde o kadar uzun süre yaşamıştır ki, güç onu baştan çıkarmış ve özel bir şey haline gelmiştir.

Güç; açgözlü, olgunlaşmamış ve sorumsuz insanların eline geçtiğinde değerler çarpıtılır ve kafa karışıklığı hüküm sürer. Bu, insanların sağlığını, istikrarını ve doğal iyiliğini tehdit eder.

Kendilerini onurlandırmayanlar, konumlarının gerektirdiği sorumluluğu anlamadıkları için başkalarını taciz ederler.

Çakra Özellikleri:

Çok açık : Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Öfke, aşırı kontrol ve çalışma bağımlılığı üretir. Bu insanlar başkaları hakkında yargılarda bulunurlar ve kendilerini üstün gösterirler.

Bloke : Çakranın dönmemesi veya çok yavaş dönmesidir. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenen, yalnız kalmaktan korkan, güvensiz ve sürekli onaylanmaya ihtiyaç duyan insanlar üretir.

Dengeli : Bu, çakranın doğru titreşim hızında döndüğü zamandır. Kendilerine ve başkalarına saygı duyan insanlardır.

Dördüncü çakra, Kalp Çakra, Anahata

Önce Kalp çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı, “Bozulmamış” anlamına gelen Anahata’dır.
 • Yeşil olarak görüntülenir.
 • Kalpte yer alır.
 • Hava elementi ile alakalıdır.
 • İlişkili organlar şunlardır: kalp, akciğerler.
 • İlgili bezleri timus bezidir.
 • Ayrıca kollar ve ellerle de ilişkilidir.

Dördüncü çakranın görevi, varlığımızın çeşitli yönlerini bütünleştirmek ve dengelemektir.

Kalp çakra sevginin merkezidir, ruh ve maddenin kaynaşmasını gerçekleştirdiği yer kalptir.

Kalp çakra seviyesinde deneyimlediğimiz aşk, ikinci çakraya karşılık gelen aşk-tutku-cinsiyet seviyesinden açıkça farklıdır.

Cinsel aşk nesneye yöneliktir, kalp çakrada aşk nesneye bağlı değildir, önüne çıkan her şeye ışık saçan bir aşktır, çünkü bir varoluş hali olarak içinde hissedilir.

İkinci çakranın değişen doğasına ve geçiciliğine karşılık tutkular, kalbin sevgisi özünde kalıcı, ebedi ve süreklidir.

Aşk birleştirici bir güçtür. Nesnelerin birbirini çekmesini sağlar ve onları ilişki içinde tutar. Her şeyden önce, dünyayı ilişkiler açısından tasavvur etmekle ilgilidir.

Bu, kendi içimizde, zihin ve beden arasında denge anlayışını ve uygulamasını gerektirir.

Aşk, ruhsal yakınlığın derin duygusudur. Tüm yaşamda ortak olan ve hepimiz tarafından paylaşılan derin bir temel gerçeğe olan bağlantıdır.

Bizi ilişkide tutan aşktır. Kim olduğumuzun temelidir.

Dördüncü çakra bilinç düzeyi, dünyayı sevginin gücü ve onun dengesiyle pekişmiş karmaşık bir ilişkiler ağı olarak algılar.

Aşk ve bireysellik arasında bir denge bulmalısınız, bu da ikisinden de biraz fedakarlık etmek anlamına gelir.

Dengemizi korumak için tüm parçalarımızı anlamaya ihtiyacımız var. Ve bu entelektüel olarak elde edilen bir şey değil, merkezimizden, yani her şeyi organize eden ve bunu yapma özgürlüğü verildiği sürece organik olarak dengeleyen kalpten gelen dinamik bir deneyimden geliyor.

Hava özgürlüğü sembolize eder. Sevdiğimiz şeye çok fazla yapıştığımızda onu havasız bırakmak gibi boğarız. Biz birçok parçanın birleşimiyiz ve gerçek gücümüz bu parçaların birlik ve uyumunda yatıyor. Ancak o zaman kendimizi etkili bir şekilde başkalarına verebiliriz.

Bu parçalar, organizmanın merkezi olan kalbiyle uyum içinde olduklarında, birbirleriyle de uyum içinde olurlar ve doğal bir yakınlık durumuna girerler.

İyileşme, bütünlük durumuna geri dönmek demektir. Bu çakra bütünleştirici ve birleştirici olduğuna göre, şifa merkezimiz de oradadır. Ve gerçekten de, aşk nihai iyileştirici güçtür.

Ne zaman bizi inciten deneyimleri kabul etsek, kalbe bir sevgi banyosu sunarız. Duygusal acıyı düzeltmek için tek gerçek seçenek budur.

Bağışlama, öfke ve kederden kurtulmanın yanı sıra, kalbi sevgiyi doğal haliyle hissetmesi için özgür kılar. Bağışlama, kalbi yeniden sevmek için acıdan kurtardığımız bir kendine sevgi biçimidir.

Kendimizi affetmeye başladığımızda, her zaman her durumda elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı anlarız. Kendinizi kabul etmek kalbi güçlendirir. Yaşam sevgisi bizi besler ve iyileştirir.

Güçlü ve esnek bir kalp geliştirmek, duygusal ve enerjik bir gerekliliktir. Kalp, insanın enerji sisteminin merkezi olduğundan, duygular bastırıldığında veya açıkça ifade edilmediğinde büyük ölçüde etkilenebilir.

Gizli korkumuz, hak ettiğimiz sevgiyi alamamış olmamızsa, keder sistemimize yerleşir. Kederle yaşamayı öğrenmek ve ona hayatımızda bir yer sunmak, kendimizi bütün hissetmemizi sağlar.

İçimizde barındırdığımız değersizlik duygusu gücümüzü azaltır. Akciğerlerde depolanır, nefesimizi bloke edebilir ve enerji akışını engelleyerek bedenimize ve ruhumuza fayda sağlama girişiminde başarısız olmasına neden olabilir.

Nefes almak bu çakrayı açan ana anahtarlardan biridir. Hava ayrıca vücutta en hızlı dağılan elementtir. Hücreler için hayati bir süreç olarak nefesi de temsil eder, çünkü her ilhamda gecikmeden kan dolaşımına geçer.

Ana organı kalp olan dolaşım sisteminde her nefes bu sistemi besler ve devam ettirir. Yaşamın temel işlevlerini sürdürmenin yanı sıra nefes almak, kendimizi dönüştürmek için elimizdeki en güçlü araçlardan biridir. Çünkü toksinleri yakmaya, bastırılmış duyguları salıvermeye, vücut yapısını değiştirmeye ve zihin durumlarını harekete geçirmeye hizmet eder.

Nefes almak, hem istemli hem de istemsiz olarak kontrol edilen vücudun birkaç işlevinden biridir. İstemli yönü uygulayarak, bilinçli olarak solunum kapasitemizi geliştirmeye çalışırız. Bu derin nefes alma, şifa amaçları için elverişli bir evrimsel süreçtir.

İyileşme, bir organizmada veya bir durumda dengenin yeniden sağlanmasıdır. Çakramız dengelendiğinde, sadece varlığımız sevgi ve neşe yayar. Bu aşk, gerçek şifanın özüdür.

Kalp Çakra ile İlişkili Arketipler:

Sürekli olarak aşka doğru ya da ondan uzaklaşarak bu çakranın olumlu ve olumsuz arketiplerini temsil ederiz: “Sevgili” ve “Oyuncu” .

Sevme ve sevilme ihtiyacımızı kabul etmek olgunluk ve bütünlüğün bir işaretidir, bu olumlu arketiptir.

Gerçek Aşıklar kendilerini koşulsuz sevme yeteneğine sahiptir.

Ayakta kalmak için başka insanlara ihtiyaç duymadıkları için, kalplerini özgürce açarlar ve kabullenişlerini başkalarıyla paylaşırlar.

Bu cömert ve özgür ruhlu bireyler, varlıklarının özünün güvende olduğunu bilerek kendilerini içtenlikle başkalarına sunarlar.

Duygularıyla temas halinde olarak, bağışlama ve şefkatin içlerinde her an mevcut olduğunu bilerek, ilişkilerine daha hafif ruhlu bir yaklaşım sergilerler.

Kalp çakrasıyla ilişkilendirilen negatif arketip, Oyuncu’dur. Bu insanlar, birini gerçekten sevmekten çok farklı bir deneyim olan aşk oyunu oynayarak kişisel yaralarını maskelerler.

Onun yolu, ilişkiye kalbi ve ruhu koymadan teorik ve beyinsel bir faaliyettir. Kalp korku, şüphe ve güvensizlik nedeniyle kapanabilir.

Eski duygusal yük kalbi tıkadığında, masum aşkın saf enerjisini çarpıtır ve sahtekârlık, kötü niyet ve başkalarına yansıtılan olumsuzluk biçimini alır.

Kalp bu duyguların ağırlığı altında sendeler, kırılır ve bu yükü taşımaktan yorulur.

Doğal olarak burada akan enerjiniz bloke olacaktır.

Arzuladıkları sevgiyi dışarıda arayan, güç alacak birini bulurlarsa yaralarının iyileşeceğine inanarak kendilerini kandıran bağımlı bireylerdir.

Ancak ihanete uğrama korkusu bu çakranın işlev bozukluklarından biridir ve bir başkasıyla gerçek mutluluk olasılığını sabote eder.

Çakra özellikleri:

Çok açık: Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Onlar, “ceza olarak” şartlı ve duygusal olarak seven, sahiplenici insanlardır. Açıkça dramatikler.

Bloke : Çakranın dönmemesi veya çok yavaş dönmesidir. Reddedilmekten korkan, aşırı seven, sevgiyi hak etmeyen ve kendine acıyan insanlar üretir.

Dengeli : Bu, çakranın doğru titreşim hızında döndüğü zamandır. Karşılıksız seven, başkalarını besleyen, sevgide manevi bir deneyim yaşamak isteyen şefkatli insanlardır.

Beşinci çakra, Boğaz Çakra, Visuddha

Önce Boğaz çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı “Arınma” anlamına gelen Visuddha’dır.
 • Mavi olarak görüntülenir.
 • Eter elementi ile ilişkilidir.
 • Boğazda bulunur.
 • İlişkili organlar boyun, omuzlar, kollar ve ellerdir.
 • Bezler tiroid ve paratiroiddir.

Beşinci çakra ses, titreşim ve kendini ifade etme merkezidir. Hem içsel hem de başkalarıyla ilişkilerde iletişimleri kontrol eden, yaratan, ileten ve alan bilinç alanıdır.

Yeni bir şeye yol açmak için eski fikirleri sentezleyen dinamik yaratıcılığın merkezidir. Nitelikleri arasında: dinleme, konuşma, yazma, şarkı söyleme, telepati ve tüm sanatlar (özellikle ses ve kelimelerle ilgili olanlar) vardır.

Bu çakra zihin ve beden arasındaki kapı olarak çok önemli bir yer tutar. Daha yüksek çakralara yükseldikçe, fiziksel olandan uzaklaşırız.

İletişim, fiziksel olanı aştığımız ilk seviyedir. Bu bir bağlantı eylemidir. Üst çakraların birleştirici ilkelerinden biridir. Bir boyuttan diğerine geçiştir.

Bu çakra, kalpten yayılan aşk ile aklın bilgeliği arasındaki köprüdür. Duygularımızın ve onları ifade etmek için kullandığımız düşüncelerimizin aracıdır.

Boğaz çakrasının nitelikleri şunlardır: doğruluk, iletişim, irade, yaratıcılık ve bütünlük.

Bu merkez, duygusal ve ruhsal ifadeyi teşvik eder. Onun aracılığıyla sevgiyi, neşeyi, korkuyu ve daha yüksek manevi özlemlerimizi ifade ederiz.

Fikirler, duygular ve görüşler de bu merkezde şekillenir. Yas tuttuğumuzda, şikayet ettiğimizde, iç çektiğimizde, güldüğümüzde veya bağırdığımızda, sesimizin tınısı, tonu ve konuşmamızın tonlaması açık mı yoksa kapalı mı olduğumuzu yansıtır.

Ayrıca sessizliklerimiz, içsel durumumuzu ve çevremizdeki dünyayla ilgili nasıl hissettiğimizi yansıtır.

Ne düşündüğümüz hakkında konuşamadığımızda, başkalarının bize ne istediğimizi söylemesine güveniriz. Bu bastırma, bunun sonucunda ortaya çıkan inkar ve başkalarının ne istediğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu bildiğine dair çocukça umut bizi felç eder.

Bunun yerine, konuşma bizi özgürleştirir, bize hayatlarımızı yaşama ve düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve duygularımızı ifade etme yeteneği verir.

Sözlerle sözlü olarak ifade edilen, bilinçli niyetimizdir. İç çekme ile ifade edilen şey, duyguların açıkça ifade edilmediğinin bir işaretidir.

Çoğu insan duygularının derinliğini ifade etmeye hazır değildir. Dürüstlük yerine güvenliği seçerler.

Boğaz çakralarınız sonunda durgun hale gelen enerji ile tıkanır. Ne zaman gerçeğimizi bastırsak, kendimizi güçsüz hissederiz.

Kişinin ne düşündüğüne ve hissettiğine gösterilen saygı nedeniyle, kendini ifade etmesi ilişkiler için hayati önem taşır.

Söylediklerimizle doğru olduğunu hissettiğimiz şeyler arasındaki dengeyi bulmalıyız. Bu olgunluk gerektirir ve her zaman doğru anlamayız.

Ancak hakikat duygumuz zaman ve deneyimle gelişir ve güçlenir, böylece kimin veya neyin bizim için en iyi olduğunu giderek daha fazla ayırt edebiliriz.

Boğaz Çakra ile İlişkili Arketipler:

İletişimle çok ilgili olan enerjinin merkezinde, söyleneni açık ve doğrudan ifade etme imkanıyla yakından ilgili iki arketip vardır. Bu arketipler şunlardır: “İletişimci” ve “Maskeli Varlık”.

İletişimci, gerçeği ifade etmenin doğru yolu, başkalarıyla iletişim kurma şeklinden gözlemlenebilir.

Maneviyat, vücutta dolaşan enerji akışının farkındalığıyla bütünleştiğinde, duygulara kendilerini ifade edebilecekleri meşru bir alan sunarız. Bu uygulama enerjiyi serbest bırakır ve zihni, boğazı ve kalbi açar.

Kişiliğinizin gölge tarafıyla rahat olmayı öğrenirsiniz.

İletişimciler, öfkelerini veya incinmişlik duygularını ifade etme haklarını tanırlar, ancak bunu başkalarını suçlamadan yaparlar.

Başkalarıyla iletişimlerinde kalbi ve zihni bütünleştirirler. Ayrıca sözlü ve yazılı sözün gücünün farkındadırlar ve duygularının sorumluluğunu kabul ederek onu kötüye kullanmazlar.

Düşüncelerini ve duygularını ifade etmekte kendilerini ne kadar özgür hissederlerse, duygusal ve zihinsel işlevleri de o kadar düzenli olacaktır.

Kim olduğunuzla ne kadar temas halinde olursanız, iç sesiniz o kadar tanıdık hale gelir. Bu iç sesi kabul edip güvendiklerinde, onun sevgi, barış ve iyilik diyarından geldiğini, olumlu ve bilinçli hareket edebileceklerini bilirler.

İletişimci’de gırtlağı güçlendiren şey, hayata ve onun gerçeklerini ifade etmeye adanmış sağlam bir iradedir. İlkelerini savunarak, dünya onları gerçekte olduklarından farklı olmaya ikna etmeye çalıştığında, gerçeğe sağlıklı bir saygı gösterirler.

Ayrıca, başkalarını suçlamaya veya umutsuzluğa kapılmadan, hayatın iyi ve kötü zamanlarında içsel benliğinizi sağlam tutmak için güçlü bir bütünlük duygusu gerektirir.

Manevi bağlılığımızı onurlandırmamız, iç gerçeğimizi dinlememiz, sevme kapasitemizi güçlendirmemiz ve deneyimlerimize odaklanmamız gereken şey işte bu arketiptedir.

Bu çakrada baskı nedeniyle enerji kayıpları olursa, negatif enerji bedene yerleşerek kişinin kas yapısını ve karakterinin stilini oluşturur.

Boğaz çakrasıyla ilişkili negatif arketip ise, Maskeli Varlıktır. Maskeli, kendini açık ve içten ifade edemeyen biridir.

İnsanlar ifade edemedikleri olumsuzluklara kapıldıklarında, sesleri çatlar, gülümsemeleri zoraki gelir ve davranışları, duygularını ifade etmeme tuzağına düştüklerini ortaya koyar.

Baskı nedeniyle, uzun zaman önce olan durumlar için öfke ve içerleme hissedilebilir. Bu, kan damarlarının duvarlarını daraltan, gerilimi stres seviyelerine yükselten ve midenin iç yüzeyini aşındıran bir enerjidir.

Bu enerji hiçbir zaman düşünce, fikir veya farkındalık olarak ifade edilmek üzere üst zihne yükselmeyecektir ve bu nedenle dokularda iltihaplanma, kemiklerde sertlik ve enerji blokajından kaynaklanan diğer sorunlar ortaya çıkacaktır.

Bu enerji, farkındalığı daha ruhsal bir düzeye yönlendirmek için bilinçli bir şekilde salıverilmek ister.

Kendini ifade edemeyen kişi bunalıma girer, üzülür veya sinirlenir ve başına gelen her kötü şey için başkalarını suçlar.

Olumsuzluğa, yoğun, olumsuz duygulara bağlanarak iç huzuru terk eder, huzuru aşındırır. Bu, enerjiyi azaltır ve değişimle başa çıkma yeteneğini sınırlar.

Sevgiyi, saygıyı, nezaketi hak etmediğinizi düşünüyorsanız, duyguların önemsiz olduğunu düşünürsünüz, bu nedenle iç benliğinizi en yakınlarınızla paylaşmaktan kaçınırsınız.

Bu izolasyona, yalnızlığa ve yabancılaşmaya yol açabilir. Fikrimiz susturulduğunda kişisel gelişimi ve iç gelişimi sınırlıyoruz. Duygularında boğulur ve kendini ifade etme meşru hakkına sahip olmadığına inandığı için acı çeker.

Çakra özellikleri :

Çok açık: Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Aşırı konuşan, dogmatik, kendini beğenmiş ve kibirli insanlar üretir.

Bloke: Çakranın dönmemesi veya çok yavaş dönmesidir. Kendini ifade etmekten kaçınan, kendine güveni olmayan ve tutarsız fikirlere sahip insanlar üretir.

Dengeli: Bu, çakranın dengesini koruduğu ve doğru hızda döndüğü zamandır. İyi iletişim kuran, içerikli, düşünmesi kolay ve sanatsal açıdan ilham almış insanlar üretir.

Altıncı çakra, 3.Göz, Ajna

Önce 3.Göz çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı “Algılamak”, “Bilmek” anlamına gelen Ajna’dır.
 • Bu bize bu merkezin ikili doğası hakkında bir fikir verir.
 • Algı yoluyla görüntüleri almak, aynı zamanda genellikle yaratıcı görselleştirme olarak adlandırılan süreçte gerçekliği ele geçirdiğimiz görüntüleri oluşturmak içindir.
 • Açık mavi olarak görüntülenir.
 • Kaşların arasındaki noktanın biraz üzerinde bir noktada bulunur.
 • İlişkili organlar gözlerdir.
 • İlişkili bez epifizdir.

Fiziksel bedenin gözleri arasında yüzen, parapsişik algının eterik organı olan üçüncü gözle ilişkilendirilir ancak tanımlanmaz. Tıpkı fiziksel gözlerin beynin algılama aracı olması gibi, üçüncü gözü de altıncı çakranın psişik aracı olarak kabul edebiliriz.

Kaşların arasındaki çakra nesnellik, bilinçli zeka, sentetik ve analitik düşünceler, hafıza, öğrenme yeteneği (eğitim dediğimiz) ve öğrendiğimizi bilme yeteneğinden (bilgelik dediğimiz) oluşur. Ayırt etme, hayal gücü ve sezgi de bu merkezin önemli yönleridir.

Nesnelerin ne anlama geldiğini bilmek bu çakranın işlevlerinden biridir. Belirli kişilerin veya yerlerin katkıda bulunduğu olumlu şeyleri ayırt etmeye yardımcı olur.

Neyin yararlı olduğunu ve neyin çatışma, uyumsuzluk ve ıstırap yarattığını ortaya çıkarır.

Gerçekliğin gerçek doğasını öğretir. Mutluysak ve hayattaki iyi şeylere açıksak, zevk almak için daha fazla güzel şey yaratabiliriz.

Böyle şeylerin hayatımıza gireceğine ikna olursak, genellikle gelirler. Aksine olumsuz, şüpheci ve korkak olursak, hayattaki deneyimler o deneyimlerle renklenir.

Düşünce ve duygulara duyarlı, ruhları yükselterek hareket eder. Karşılaşmaları ve deneyimleri olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirin, deneyimlere ışık tutun, evrensel ilkelere uygun yaşarken iç huzuru ve uyumu sunun.

Bu merkez, durumlara verilen tepkileri kontrol etme yeteneğine sahiptir, böylece gerçekliği kabul etmek için genişleriz veya tam tersine ondan uzaklaşırız.

Seçimler aşk, sağlık, güvenlik veya bolluk gibi içselleştirilmiş deneyimleri yansıttığında büyüdüğünden, tam gücünü yaşamın sonlarında kazanır.

Kalite ve deneyim derinliği ararken daha da iyi çalışır. Bununla birlikte, hayatta kalmak ve gelişmek için gerekli olan dış nesneleri çekme yeteneğine de sahiptir.

Çakra, yaşamda daha fazla sorumluluk üstlendiğimizde ve istenen yaşam kalitesine ulaşıldığında açılır.

İç büyüme ve olgunluk bu çakraya derinden bağlıdır. Seçimleri değerlendirmek için doğanın kendisine derinlemesine bakabildiğimiz yerdir.

Kendimizden şüphe ettiğimizde veya içsel bilgi ve dışsal eylemlerle çatıştığımızda, merkez kapanır, muhakeme zayıflar ve yanlış nedenlere dayanarak kararlar verilir.

Bu merkez, vücudun değişikliklerle başa çıkmasına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapar, onu zinde ve değişime hazır tutan hormonları uyarır.

Değişime farklı bir bakış açısıyla yaklaşılır. Değişim korku değil, dönüşüm üretir.

Ne istediğinizi formüle etmenize yardımcı olacak şeylerin doğru olup olmadığını değerlendirmek ve ayırt etmek için iç gözünüzü kullanabilirsiniz.

Değişim yeni deneyimler, yeni insanlar ve hatta bazen yeni yerler sunar.

Bize bilgelik, bilgi, muhakeme, hayal gücü ve sezgi araçlarını sunar.

Bu enstrümanların kullanım şekli, eylemlerinizden ne kadar sorumlu olduğunuza bağlıdır.

Derin ve harika seviyelerde dönüşme yeteneğiniz var.

Seçim bizim.

3. Göz Çakra ile İlişkili Arketipler:

Altıncı çakranın arketipleri, iki serebral yarımkürenin temsili gibidir. Bir yanda, mantığın dikte ettiği şeye uyan aklın kısmı, diğer yanda, bizi daha ileriye gitmemizi sağlayan tamamen yeni pozisyonlar ya da eylemler benimsemeye iten yaratıcı taraf. Bu nedenle arketipler şunlardır: ” Psişik ” ve ” Akılcı “.

Bu çakranın işlevsel arketipi, yalnızca güçlerini profesyonel anlamda kullanan insanları değil, aynı zamanda hayatın zorluklarına cevapların kendi içinde yattığına güvenen herkesi ifade eden Psişik‘tir.

Boğaz çakrasını geliştirerek dinleme ihtiyacına uyandığında, medyumlar kendi içlerinde dinlerler. Üçüncü göz çakrasının bilgeliğinin, günlük hayatın gürültüsü susturulmadıkça duyulamayacak bir fısıltı gibi olduğunun farkındadırlar.

Bu nedenle, yaratıcılığınızın ve sezginizin parlaması için meditasyon ve tefekkür ihtiyacı kabul edilir.

Bu düşünme biçimi içe dönüktür ve büyümeyi ve iyileşmeyi yansıtmak için nesnel bir ölçekte değerlendirilebilir. Bu düşünme biçimi analitik değil, sembolik ve hayal edilebilir.

Becerilerini geliştiren medyumlar genellikle olağanüstü sanatçılar, şifacılar ve terapistler olurlar.

Teori ve pratik arasındaki farkı biliyorlar: gerçekten yetenekli birey, “kitaplar gibi” yaşayan değil, içgüdülerinin kendilerine benzersiz içgörüler sağladığına güvenen kişidir.

İşlevsiz arketip, genellikle içinde büyüdüğü ve kendini sınırladığı güvenli dünyayı parçalama fikrindeki korku ve güvensizlikten sol beyin yarımküresinin hakimiyetine izin veren rasyonalisttir.

Aslında rasyonalistler sadece her şeye “bilimsel” bakan insanlar değildir. Bu grup aynı zamanda kontrolcüleri ve mükemmeliyetçileri, başkalarının insani kusurlarını kabul edemeyen ve bir o kadar da kendilerine karşı katı olanları içerir.

Görmezden gelmeyi tercih edecekleri şeyleri bilmekten korktukları için kendi içlerine bakmaya isteksizdirler.

Durup düşünmeden bir deneyimden diğerine geçen ve bilgeliğe asla erişemeyecek olan kişiler genellikle başlarına ne geldiğini anlamadan aynı hataları tekrar tekrar yaparlar.

Değişime karşı direnç, insanların yaşamsal enerjilerini tüketmelerine, iradelerinin azalmasına ve zamanından önce yaşlanmalarına ve yıpranmalarına neden olur.

Enerjilerini alan şeylerden nasıl uzaklaşacaklarını bilmeyenler, ayrımcılık yapanlar bir şeyin kendileri için iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilme yeteneğini de yitirirler.

Belki de çocukluğunda alaya alındığı için duygularına, sezgilerine ve içsel bilgeliğine güvenmemeyi seçen rasyonalist, kendisini giderek daha fazla izole eden ve sınırlayan bir dizi kuralı sürdürmeye zorlar kendini.

Çakra özellikleri:

Çok açık : Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Çok mantıklı, dogmatik, otoriter ve kibirli insanlardır.

Blokajlı: Çakra dönmüyor veya çok yavaş dönüyordur. Disiplinsiz, başarıdan korkan, şizofreni eğilimli ve çok düşük görüşlü insanlardır.

Dengeli: Çakranın doğru hızda dönmesidir. Karizmatik insanlardır, çok sezgilidirler, maddi şeylere bağlı değildirler, olağan dışı olaylar yaşayabilirler.

Altıncı çakrayı uyarmak için egzersizler:

Yogik göz egzersizi: Fiziksel gözleri tonlamak ve merkezlemek içindir. Görsel yorgunluk ve görüşü iyileştirmek için önerilir.

Başı hareket ettirmeden, gözlerinizi yukarı ve aşağı, sağdan sola, çapraz, daireler halinde hareket ettirin.

Renkler üzerine meditasyon: Çakraları temizlemeye ve arındırmaya yarayan basit bir görselleştirmedir. Aynı zamanda üçüncü gözün renkleri yaratma ve algılama yetisini geliştirir.

Meditasyon: Üçüncü gözü canlandırmak için en faydalı egzersiz, dikkati kafatasının merkezine veya kaşların arasına çekmenin uygun olduğu basit meditasyondur.

Yedinci çakra, Taç çakra, Sahasrara

Önce 3.Göz çakradan kısaca bahsedelim.

 • Sanskritçe adı, “Binle çarpılmış” anlamına gelen Sahasrara’dır.
 • Başın üst kısmında, başın tepesindeki kafatası zarı üzerinde bulunur.
 • Mor olarak görüntülenir.
 • Temel olarak enerji ve kozmik düşünce ile bağlantılıdır.
 • Bez; endokrin sistemin ana bezi olan hipofiz ile ilişkilidir.
 • Fizyolojik olarak beyne ve daha özel olarak üst kısım veya serebral kortekse karşılık gelir.

Yedinci çakra zihinle ve özellikle berraklıkla bağlantılıdır. Zihin varoluşu özümser, ona anlam verir ve inanç sistemini inşa eder.

Bunlar, gerçekliği inşa ettiğimiz ana programlardır. Bu nedenle, bu çakra ana çakradır ve endokrin sistemin ana bezi olan hipofiz ile ilişkilidir.

Bize ilham, rehberlik ve koruma şeklinde gelen ilahi enerjinin alıcısı olan bir anten gibi çalışır.

Bizi ebedi olanla, ölmeyenle, ruhun kalıcı parçasıyla temasa geçirir.

Her yaşamın bilgeliği bu merkezde birikir ve dünyevi, geçici ve geçici olanın toplam aşkınlığını temsil eder.

Aynı anda hem kendisinin hem de evrenin farkındalığıdır.

Taç çakra, Hintçe’de Samadi olarak bilinen aydınlanmış bir bilinç durumunu temsil eder.

Bu çakra açık ve düzgün çalışıyorken hayatın belirsizliğinden geçerken, yaptığımız her şeyde ilahi rehberliğin varlığını fark eder ve yaşarız.

Taç çakra seçtiğimiz yolda yürürken bize ilham verir.

Bütünün bir parçası olduğumuz ve bütünün de bizim bir parçamız olduğunun farkındalığı, bu çakra açıldığında yaşayan bir gerçeklik haline gelir.

Çakranın düzgün çalışması ve sağlıklı olması için dengeli bir enerji sistemine ihtiyacımız vardır.

Varoluşun ruhsal doğasını öğrendiğinizde ve dünyaya ve gezegene hizmet etme sorumluluğuyla yüzleşebildiğinizde bu çakra açılır.

Genellikle geç yaşlarda açılır. Çok erken etkinleştirilirse, enerji sisteminin başka bir kısmı düzgün çalışmayabilir ve geçici bir delilik, kafa karışıklığı ve kararsızlık yaşanabilir.

Kişi kendi kendine geliştiğinde, manevi gerçekleri özümsemeye hazırlanır ve egodan arınmış ve Tanrı’nın iradesine açık yaşar.

Manevi bir yol izleyen insanlar, hayatı daha yüksek hakikatlerine göre yaşayarak çakrayı açabilirler.

Bu merkezin açılmasının bir başka yolu da yaratıcılıktır. Daha yüksek bir gücü kabul ederek iç uyumu bulduğumuzda, dış uyumu yaratabilir ve tezahür ettirebiliriz.

Bu çakra ilhamın, şifanın, güzelliğin ve dinginliğin merkezidir.

Çakranın hoş yönlerinden biri, zihni büyüleyen, iyileştiren ve ruhu rahatlatan olasılıklar alemine açan güzelliğe olan yakınlığıdır.

Huzur, bu çakranın önemli bir yönüdür. Sakinlikten daha derindir ve bize gönül rahatlığı sunar, bizi şimdiki zamana yerleştirir.

Gerçek dinginlik arzuların, duyguların ve doğanın kabulünden gelir. Ne olduğumuz konusunda rahat hissetmek demektir. Bu, istikrar için gerekli rahatlığı koruyan çakradır.

Dikkati meditasyona odaklayarak çakranın aktif ve açık kalmasına yardımcı oluruz. Taç çakra aktive edildiğinde beden/zihin/ruh üzerine çok derin bir huzur iner.

Hepimiz Kaynağa bağlıyız. O Hepimizin içinde yaşar ve içimizde yaşayan bir varlık olarak bütünleyici bir kimliğe sahiptir.

Bu bilinç düzeyine sahip olduğumuzda Kaynağı tanımak gerekir. Yüksek güce bağlı insanlar, kaderleri veya karmaları ne olursa olsun, bunun ilahi olanın bir parçası olduğunu bilirler.

Taç Çakra ile İlişkili Arketipler:

Bu çakrayla ilişkilendirilen arketipler şunlardır: ” Guru” ve ” Benmerkezci” .

Guru unvanı sadece bir dağın tepesinde oturmuş yaşam üzerine meditasyon yapan bir mistik için geçerli değildir.

Bu duruma, zaferi benmerkezcininki kadar büyük olanlar da eşit şekilde ulaşabilir.

Bununla birlikte, gurunun dünyadaki durumuna ilişkin geniş bir perspektifi vardır. Belirli, ulaşılabilir hedeflere odaklanabilirsiniz, ancak bu hedeflerin gerçekleştirilebileceği, insan aklının hayal edebileceğinden daha fazla, sonsuz olasılık olduğunu bilirsiniz.

Bu nedenle, beklenmedik, garip, tesadüfleri kabul etmeye açık ve isteklidirler.

Guru az da olsa bildiğini kabul eder, bu yüzden yüksek benliğiyle olan bağlantısının her zaman doğru yolu veya yanıtı sağlayacağına güvenir.

Bu bireyler, ne olurlarsa olsunlar, gerçekte kim olduklarını tam olarak kabul etmekten gelen içsel bir sakinlik yayarlar.

Onlar manevi olmaya çalışan insanlar değil, geçici olarak maneviyatın kontrolünü ele geçirerek hayatın duygusal derslerini öğrenen manevi varlıklardır.

Daha yüksek ruhsal bilince uygun olarak yaşayan insanlar genellikle enerjilerini yaşam mücadelesine harcamazlar. K

endi sihirlerini bulmaları ve kendi yeteneklerini geliştirmeleri için başkalarına öğretmeye, rehberlik etmeye ve ilham vermeye kendilerini adamışlardır.

Başkalarının kurtulmasına yardım etmeye çalışırlar. Bu tür aydınlanmış insanların huzurunda olmak eşsiz ve harika bir deneyimdir.

Onlar o kadar hafif varlıklar ki, onlarla birlikte olmak için bir çaba yoktur. Enerjisi taze ve özgür, neşeli ve dingin bir şekilde enerji verir.

Günlük hayatın dünyevi fiziksel ihtiyaçları, daha yüksek alemlerle bağlantısı olan bir kişiyi ayakta tutmada büyük önem taşır.

Tecrit ve seçici ve dışlayıcı davranışlar, güçlü bir ayrılık duygusu yaratır. Bununla birlikte, bazen daha yüksek alemlerde yaşayan insanlar, hassas sistemlerini yatıştırmak ve korumak için yalnızlığa ve mahremiyete ihtiyaç duyarlar.

İşlevsiz arketip, kibirli ve bencil olan benmerkezcidir . Ortak ifadeleri “şansımı kendim yaratırım” dır.

Maddi dünya üzerindeki toplam konsantrasyonu ve onun onu kontrol ettiği yanılsaması nedeniyle, benmerkezcinin ilahi olana dair hiçbir farkındalığı veya onunla herhangi bir ilişkisi yoktur.

Bu kontrol manyakları, hayatta elde ettikleri tüm faydalardan tamamen kendilerini sorumlu tutarlar.

Kesinlikle, psikolojik sağlıkları büyük ölçüde maddi başarıya bağlıdır, çünkü benmerkezciler kim olduklarıyla değil, yalnızca ne yaptıklarıyla özdeşleşirler.

Sorun şu ki, gidecekleri yere odaklanmakla o kadar meşgullerdir ki yolculuktan keyif almayı unuturlar ve işkolik eğilimleri onları çoğu zaman en derin seviyelerde yalnız ve tatminsiz bırakır.

Benmerkezcinin sahip olduğu dünya perspektifi mekaniktir, çünkü mantıksal olarak açıklanamayacak hiçbir şeye vakti yoktur. Bu nedenle hayatta gizemli ve anlaşılmaz olan her şeyden fayda sağlayamaz.

Bazen, belki de çok geç, başarının tuzakları, özellikle işteki statü, emeklilikle birlikte veya işlerini kaybettikleri için veya seçtikleri ve iyi buldukları yaşam tarzı nedeniyle sağlıkları bozulduğu için ortadan kalktığında manevi iflaslarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar.

Kendi kaderini tayin etme ve kendi hayatlarını katı bir şekilde kontrol etme, materyalizme daha fazla değer vermelerine neden olur. Ancak (artık bir anlamı kalmadığında) hayattan daha fazlasını elde etmek için gerekli içsel kaynaklardan yoksun olduklarını keşfederler.

Çakra özellikleri:

Çok açık : Bu, çakranın çok hızlı döndüğü zamandır. Bunlar, cinsel ifadeleri karışmış, hüsrana uğramış, gücün farkına varılmadığı duygusuyla psikotik veya manik-depresif insanlardır.

Blokajlı: Çakra dönmüyor veya çok yavaş dönüyordur. Sürekli bitkin, karar veremeyen ve aidiyet duygusu olmayan kişilerdir.

Dengeli: Çakranın doğru hızda dönmesidir. Manyetik bir kişiliğe sahip, hayatta “mucizeler” yaratan, aşkın ve varlıkla barışık insanlardır.