Enerji Nedir?

Enerji evrende hissettiğimiz ısı ışık ses gibi tüm güçleri ifade eder. Her şeyin özünde enerji vardır. İlk fizik yasalarına göre bir varlığın en küçük yapı taşı atomdur fakat kuantum yasalarına göre atomun yapısına inilmiş ve atomun da kuark parçalarından oluştuğu, yani ışıktan, enerjiden, titreşimden oluştuğu kanıtlanmıştır. Dolayısı ile evrendeki her şey ışıktan yani titreşimden oluşmaktadır. Yani, yaratımın en küçük parçası, ham maddesi enerjidir.

Enerji dediğimizde bunun içerisinde duygu ve düşünceler de vardır. Duygu ve düşüncelerimiz de birer enerjidir ve bunlar titreşimimizi, frekansımızı büyük ölçüde etkilerler. Olumsuz duygular, kötü düşünceler enerjimizi düşürür yani frekansımızı, ham maddemizi en küçük yapı taşımız olan ışığımızı etkiler, düşürür. Bütün aura, çakralar, organlar bu durumdan etkilenir. 

Frekans Nedir?

Titreşimin saniyede hesaplanan ölçüsüne frekans denir. Maddenin yapısını, kalitesini frekansı belirler. Düşük frekanslar negatif, düşük enerji, olumsuzluk ve hasta hali gösterir. Ve çektiği enerjiler de buna bağlı olarak düşük frekanstaki şeyler olacaktır. 

Tüm güzel enerjili duyguların frekansı yüksektir. Örneğin sevginin frekansı 500 Hertz’dir. Sağlıklı bir insanın frekansı ortalama 60-70 Hertz’dir. Hasta bir insanın 25 ve bir ölünün frekansı sıfırdır. Temelde yaşamımızı ve yaşam kalitemizi belirleyen etken frekansımızdır yani saniyedeki titreşim ölçüsüdür. Her varlık kendi titreşiminin kalitesinde – ölçüsünde yani kendi frekansında varlıklarla etkilerle karşılaşır. Aynı kalitede enerjileri, istekleri, şansı bereketi çeker. Dolayısı ile biz yaşam enerjimizi, frekans değerimizi yükselttiğimizde çevremizde çektiğimiz maddeler, enerjiler kişiler de o ölçüde değişecektir. 

Sağlıklı Beslenmek ve Frekansımız

Yiyeceklerin de frekansı vardır ve sağlıklı gıdaların titreşimleri yüksektir. Örneğin paketlenmiş, işlem görmüş gıdalar ölü gıdalardır. Titreşimleri gördükleri işlemler ve koruyucu-katkı maddeleri ile yok olmuştur. Bu gıdaları yemek sağlığı bozar çünkü frekansımızı yükseltmez tam tersine var olan frekansı harcarlar, frekansı düşürürler. Ama canlı gıdalar, sebzeler meyveler tükettiğimizde bu titreşimi olan frekansı yüksek gıdalar olarak bedenimizdeki canlılığı yani frekans değerini arttırırlar.

Farkındalık Frekans ve Anı Yaşamak

Titreşimi yani enerjimizi arttıran birçok etki vardır. Her etkinin bir frekans değeri vardır. Bunlardan biri olan Sevgi 500 frekanstır. Bu duyguyu yaşadığında böylesine güçlü bir frekansı üzerine çekmiş oluyorsun ve frekansını belli ölçüde arttırmış oluyorsun. Önemli olan her zaman dengede olmaktır ve kendi kapasitemize göre doğru dengede frekansta olmak en idealidir. 

Frekans Değerleri Tablosu

Frekans Değerleri Tablosu; Bu tabloda duygular, düşünceler ve çeşitli etkilerin yükselten ve eksilten frekansları gösterilmektedir. Yükselten frekanslar çakralarımızı enerji alanımızı bedenimizi dengeler ve ideal sağlık boyutuna ulaştırır. Düşüren değerlerin gösterildiği etkiler ise titreşimi enerjiyi düşürür ve ideal olmayan hastalık veren bir etki yaratır. 

Her şeyin frekansı vardır ve her şey eksi ya da artı değerde frekans verir. Örneğin kötü bir haber izlediğinizde bu etkinin de bir frekansı vardır ve siz buna maruz kaldıkça frekansınız bu değere doğru çekilir. 

Tabloda 200 den yüksek değerde olan frekans durumları frekansımızı dengelemektedir. Yani ideal titreşime – her konuda sağlıklı etkilere ulaşmamızı sağlamaktadır. 200 den düşük olan etkiler ise titreşimi düşürür ve her konuda hastalık etkisi yaratırlar.

Bu tabloda en yüksek frekansa sahip olgu “Farkındalık”tır. Aydınlanma her şeyi görebilen farkında olan o anda sadece var olan şeyi yani anı yaşayan bir olgudur. Yani farkında olmak zihni doğru kullanmak anı yaşamak frekansı en olumlu etkileyen şeydir. Geçmişi veya geleceği düşünmek kaygı ve endişe yaratır. Bunlar frekansı düşüren etkilerdir. Fakat anı yöneten anı yaşayan bir kişi mesela yemek yerken sadece yediği yemeği aldığı tadı ve keyfi yaşayan insan frekansını olumlu yönde etkileyecektir diye örneklendirebiliriz. 

Frekansı yüksek yani aydınlanmış kişiler çevrelerindeki her enerjiyi dengeleyecek güce sahiptirler. Bu yüzden bazı insanların yanında kendimizi iyi hissederiz. Aydınlanmış yüksek ruhlu özel kişilerin frekansı yüksek olduğundan huzurlu ve enerji veren bir enerjileri olur. 

Sadece bireylerin değil, bir evin, bir mahallenin bir şehrin ve bir ülkenin de frekansı vardır. Bu titreşimler o alanda yaşayan insanlar, bitkiler hayvanlar, toprak hava ve her şeyin birleşiminden oluşur. 200 Hertz altında titreşime sahip bir yerde açlık kıtlık yoksulluk, cahillik, ilkellik ve hastalık enerjisi olacaktır. Tatmin edici bir yaşam 250 den sonrası titreşime sahip bir ortamdır. 300ler iyi bir ekonomi, teknoloji ve yaşam tarzı ve 400 seviyeleri yüksek eğitim, kültür ve aydınlanmış bir yaşam alanı demektir. 500 oldukça önemli bir sıçramanın görüleceği bir eşiktir. Bu sınırın üzerinde artık spiritüel bir toplumdan bahsedilir. En ileri seviye ise bütünüyle sevgi ve şefkat üzerine kurulu bir düzene sahip olmak demektir.

Bozulan Frekanslarımız

Çeşitli sebeplerle, maruz kaldığımız etki ve durumlarla, yanlış tercihlerimizle bozulan frekansımızı-titreşimimizi-enerjimizi; enerji çalışmaları ile olması gereken değere çekmemiz gerekir. Aslında her şey kendi frekansı kadar şeyleri çeker. Yani bizim titreşimimiz nasılsa o kadar şans bolluk bereket çekeriz. Bunları isteğimiz ölçüsünde hayatımıza çekemiyorsak demek ki kendi kapasitemizin üzerinde değerde isteklerde bulunuyoruz demektir.

İnsanlar kendilerinden daha aşağı seviyede gördükleri insanların neden her istediklerinin olduğunu, her işlerinin rast gittiğini soruyorlar. Bunun birçok sebebi var. İlki birini kendi seviyenizin altında görebilirsiniz ama bu sadece sizin yargınızdır. Frekansı belirleyen birçok etki vardır. Geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz iyi ve kötü karmalar, bu yaşamda yaptığımız iyilikler kötülükler, aileden-soydan gelen kalıtsal ve duygusal aktarımlar, çevrede maruz kaldığımız her şey, örneğin haberler izlemek gibi, yediğimiz yiyecekler, söylediğimiz sözler ve düşüncelerimiz, farkındalık düzeyimiz ve sevgi kapasitemiz ve daha birçok etki titreşimimizi belirliyor. Doğum haritasında tüm bu etkiler görüldüğünden dolayı yaşadığımız şeyleri de buna bağlı olarak astrologlar olarak doğru bir şekilde öngörebilmemizin sebebi de aslında budur. Siz kendinizi başkası ile mukayese ederken muhtemelen alt seviyede gördüğünüz kişi tüm bahsettiğim bu konularda doğru tercihler yaparak frekansını yükseltiyordur. Muhtemelen siz olumsuz karamsar düşünürken o daha pozitif düşünüyordur, olumsuz haberler filmler seyretmiyor, sağlıklı besleniyor ve kendini ve tüm canlıları seviyordur.

Mühim olan uzak durmamız gereken olumsuz durumlardan uzaklaşmak, frekansımızı en iyi dereceye getirebileceğimiz yönde doğru adımları atmaktır. Sağlıklı beslenmek, doğru nefes almak, meditasyon yapmak, enerji çalışmaları yapmak, kötü karmalar yaratmamak, iyi karmalar yaratmak ve farkındalık ile yaşamak en iyi seviyede titreşime sahip olma yolunda kilidi açan anahtarlardır.