TAROT VE BÜYÜK ARKANA KARTLARININ SIRRI

Tarot kartları bizim bu hayatta doğumumuzdan ölümümüze kadar yaşadığımız önemli dönemleri, adım adım gelişimimizi anlatır.

Hepimiz belli aşamalardan geçeriz. Tarot bilinçaltımızı açığa çıkararak açılımın konusuna da bağlı olarak bu aşamaların hangisini yaşadığımızı, ne şekilde yaşıyor olduğumuzu ve bu aşamada ne yapmamız gerektiğimi bize söyler.

Deli Kartı

Büyük Arkana Kartları : Deli Kartı – Joker Kartı – İlk Kart

Karta baktığımızda toy, genç bir delikanlı olduğunu görüyoruz. Bu delikanlı daha yolun başındadır ve sıfırdan, özgür bir şekilde hayata ilk adımını atmaktadır. İşte “Kahramanın Yolculuğu” bu kart ile başlar.

Sıfır enerjide bir karttır. Bunun anlamı hepimizin saf ve temiz olarak bilgisiz ve tecrübesiz bir şekilde sıfırdan başlayarak dünyaya gönderildiğidir. Yani “Deli Kartı” bilgi ve tecrübeden bağımsız olarak her şeye yeni başladığımız dönemi, başlangıcı gösterir.

Tarotun ilk kartı olan bu kart diğer 21 karta uğrar ve aşama aşama, adım adım hayatı öğrenir.

Bizim doğduğumuz anı temsil eden Deli kartı, çıktığımız bu Dünya yolculuğunda karşımıza çıkan olayları ve bize etkilerini anlatıyor. Bu hikayede başrolde Joker var yani biz, bizim hayata ilk başladığımız dönem var. Hikaye aslında bizleri anlatıyor. Bu hikayede baş roldeki kişiye “Deli” ve “Kahraman” diyeceğiz.

Şimdi gelin hep birlikte kendi yolculuğumuza yani Kahramanın Yolculuğu na çıkalım;

21 Büyük Arkana Kartı ve Kahramanın Yolculuğu Hikayesi

BÜYÜCÜ KARTI: Kahramanımız ilk adımda Büyücü kartı ile başlangıcı öğrenecektir. Deli, gerekli bilgiye ilk adımı attığı Büyücü vasıtası ile ulaşır. Büyücü Gök Babadır. Ana rahminde karşılaşacağı ve tanışacağı ebeveynlerden biri Büyücü’dür. Gök Anne ise sıradaki karttır.

Büyücü Kartı

AZİZE KARTI: Gök anne Deli’nin ana karnında karşılaştığı diğer ebeveynidir. Azize kartı, Deli’nin bilinçaltındaki tüm olumlu yanları ve güzellikleri temsil eder. Bir anne gibi bu kart Deli’nin her zaman yanında olacak bir ebeveyndir. Deli’yi koruyacak, ona iyiyi ve kötüyü gösterecektir.

İMPARATORİÇE KARTI: Ana rahminde ilk ebeveynleri olan Gök Anne ve Gök Baba ile karşılaşan Deli, ilk bilgileri onlardan alır ve 3.kart olan İmparatoriçe kartı ile 3.adımda karşılaşır. İmparatoriçe onun maddi dünyadaki annesidir. Kartta bahçede oturan bir kadın vardır ve burada Venüs simgesi yer alır. Kahraman bu adımda ve bu kartta hayatın güzellikleri ile karşılaşır. Bu aşamanın ardından yani maddi dünyadaki anne kartının ardından baba kartı gelmeliydi fakat baba figürü serinin bu bölümünde en son karşılaşacağı figür olacaktır. Dolayısı ile sıradaki kartımız Aşıklar kartı olacaktır.

imparatoriçe kartı

AŞIKLAR KARTI: Bu kart ile Deli aşkı öğreniyor. Daha farklı bir sevgiyi keşfediyor bu 4.adımda. Bu aşamada deli artık doğru olduğunu bildiği bir yol belirliyor. Tek başına veya biri ile çıkacağı bu yola çıkmaya bu aşamada karar veriyor. Ve bu yolculuğa çıkmadan önce de Aziz kartı ile karşılaşıyor.

aşıklar kartı

AZİZ KARTI: Ruhani değerleri öğreten bir kart olan aziz kartı ile kahramanımız iyiyi ve kötüyü öğrenmeye başlıyor. Neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini öğreten Aziz kartı ile Deli vicdani ve ruhani bilgiler öğrenerek bir sonraki aşamaya geçiyor.

İMPARATOR KARTI: Kahraman İmparatoriçe kartı ile bahsettiğimiz sıralamayı sağlayarak son adımda karşılaşacağı baba figürüne İmparator kartı ile artık bu noktada ulaşacaktır. Baba figürü burada kuralcı ve sert bir figürdür. Kahraman artık kuralları öğrenmeli, bu kurallara uyması gerektiğine idrak etmelidir.

Ve Tarot kartları ile kahramanın sonsuz yolculuğunda Delinin yani Joker in çıkmaya karar verdiği yola çıkma vakti gelmiştir. Deli karar verdiği yolculuğa artık öğrendiği tüm bilgilerle birlikte çıkma aşamasına geliyor ve yolculuğuna çıkmak üzere evden ayrılıyor ki zaten sıradaki kart Araba kartı.

ARABA KARTI: Bu kartta kahramanımızı yeni hali olan olgun hali ile görüyoruz. Kahramanımız yolculuğa tamamen hazırdır ve arabaya binerek yolculuğa başlamıştır. Kararlı ve her şeye hazır bir şekilde, cesaretli bir duruşla yolculuğa başlıyor.

Araba Kartı

GÜÇ KARTI: Deli yolculukta ilk olarak güç kartı ile karşılaşıyor ve bu adımda, bu aşamada sahip olduğu gücün farkına varıyor. Her şeyle baş edebilecek gücün içinde var olduğunun farkına varıyor. Güç kartı durdurulamaz dediğimiz şeylerin bile sevgi ile iyi niyet ile elde edilebileceğini öğretiyor. Bütün bunlar karttaki görselde bir kadının bir aslana karşı şefkat ve sevgi ile yaklaşması şeklinde gösteriliyor.

ERMİŞ KARTI: Kahramanımız bu adımda ermişin yanına geliyor. Bu kart ve bu adım kahraman için bir okul, bir eğitim süreci olarak yorumlanabilir. Yani ermiş kartı aşaması ile bilge kişiden ders alınıyor ve gelişim sağlanıyor. Kahraman gelişiyor ve öğrendikleri ile dönüşmeye başlıyor.

Ermiş Kartı

KADER ÇARKI KARTI: Kahramanımız tüm bunların ardından artık bir yola sapması gerektiğini anlıyor ve öğrendiği her şey ile bir karar aşamasına geldiğini görüyor. Tamamen gelişmiş bir şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini anlıyor.

Kader Çarkı Kartı

ADALET KARTI: İlahi adaleti temsil eden bu kart hiçbir şeyin kimsenin yanına kalmayacağını öğretir. İyiliğin karşılığı daima iyiliktir, kötülüğün karşılığı ise daima kötülüktür. Adalet duygusunu öğrenen kahraman sonraki aşamada kendini istemediği bir noktada buluyor.

ASILAN ADAM KARTI: Şu ana kadar kahramanımız iyiyi kötüyü, adaleti, gücü, bilgeliği öğrendi. Değişti ve dönüştü. Ancak artık kahraman bu noktada Asılan Adam kartı ile tepetaklak olmayı öğrenecek. Asılan adam kartı ile karşılaşan kahramanın hayatı bir anda tepetaklak oluyor, ters düz hale geliyor.

asılan adam kartı

Yani hepimiz bir Deli, bir Kahraman olarak doğduk, büyüdük, ana rahminde ayrı, maddi dünyada ayrı şeyler öğrendik, yola çıktık, öğrenmeye devam ettik. İyiyi, kötüyü, adaletin ne olduğunu gördük. Değiştik, dönüştük ve bir anda hayatımızı tepetaklak edecek olaylar yaşamaya başladık. Biz artık o ilk karttaki o toy delikanlı, özgür görünen genç değiliz.

Bu noktada Asılan Adam kartı ile toy olduğumuz joker kartındaki noktadan üstesinden gelemeyeceğimizi düşündüğümüz Asılan Adam kartı noktasına gelebildiğimizi görebiliyoruz. Bu noktadan sonra sırada Gece Kartları var.

ÖLÜM KARTI: Bu kart bir zaferi gösterir ama bu kötü bir zaferdir. Hayatta her şeyin değiştiğini gösteren bir kart olan ölüm kartında aynı zamanda bir güneş sembolü vardır. Bu uzakta görünen doğmakta olan bir güneş sembolüdür. Bu sembol umudun habercisi olarak, kötü gibi görünen bu korkutucu kartta umutlarımızı yeşertiyor ve bize değişimi ve dönüşümü gösteriyor. Ama kahraman için bu değişim ve dönüşüm süreci aynı zamanda acılı ve sancılı olacaktır.

ölüm kartı

DENGE KARTI: Bu kartta sembol olarak yaşam suyu gösterilmektedir. Bu olan durum karşısında şifanın aranmakta olduğunu gösterir. Kahraman şifa arayışındadır. Olumsuz bir yüz ifadesi ile zorluklar yaşadığı belli olsa da o mücadeleden vazgeçmemiştir. Kahraman şifa arayarak dengeyi bulmaya çalışıyordur.

Denge kartı

ŞEYTAN KARTI: Şeytan kartı iyiliğin hapsedildiğini gösteren semboller içerir. Kötülüğün egemenliği söz konusudur ve kahraman artık bu durumdan kurtulması gerektiğinin farkındadır.

KULE KARTI: Dertlerine çare arayan, şifayı bulmaya çalışan ve mücadeleyi bırakmayan kahramanımız bu kule ile karşılaşır. Aradığı şifa olan iyilik ve cesaret bu kulenin içerisindedir. Fakat kahraman ona ulaşmaya çalışırken ani bir yıldırım bu kuleye isabet eder. Her şey yeniden tepetaklak olur. Artık bu aşama, kahramanın edindiği tecrübeler bir yana tüm yaşadıkları ile oldukça yıprandığı bir aşamadır. Olaylar kötü bir şekilde seyrediyordur.

Kahramanın bu yaşadıkları size tanıdık geldi değil mi? İşte yaşadıklarımızı bir ayna gibi bize yansıtan ve anlatmaya çalışan Tarot Kartları.

Kule Kartı

YILDIZ KARTI: Ve kahramanımız Yıldız kartı ile bir iyileşme dönemine giriyor. Ölüm kartı ile başlayan Gece Kartları, Kule Kartı ile sona eriyor ve artık Yıldız kartı ile şifalanma sürecine giriliyor. Bu kartta da şifa için aradığımız yaşam suyu sembolize ediliyor. Yaşam suyu görselde göle yani suya bırakılıyor ve şifalanma sürecinin başladığı simgeleniyor.

Yıldız Kartı

AY KARTI: Bu kartta bir yol ve sudan çıkıp yola doğru ilerleyen Ay’ın temsil ettiği burç olan yengeç görseli bizi karşılıyor. Yengeç yola çıkıp ilerliyor, ileride karşısına iki köpek ve iki kule olduğunu görüyor. Tepede güneş ve ay suratı asık bir ifadeyle gözüküyor. Yani kahraman şifayı buldu ve gitmesi gereken yolu biliyor fakat önünde hala geçmesi gereken, aşması gereken durumlar, sorunlar var. Kahraman önüne çıkan sorunları görerek ve bunları aşması gerektiğinin farkında bir şekilde yola devam ediyor. Ancak mücadele ile bu yolun aşılacağını artık çok iyi biliyor.

Ay kartı

GÜNEŞ KARTI: Yeniden doğuşu temsil eden son derece pozitif bir karta geliyor kahramanımız. Güneş tüm enerjisi ve parlaklığı ile aydınlık veriyor ve bu kart her şeye yeniden başlamayı sembolize ediyor.

Güneş kartı

MAHKEME KARTI: İlahi adaleti adalet kartı ile ve yaşadığı olaylar ile öğrenen kahraman, artık bu aşamada adaleti yaşayarak görüyor. İlahi adaletin yerini bulduğunu yaşayarak görüyor. İlahi adalet mahkeme kartı ile yerini buluyor.

DÜNYA KARTI: Deli, Joker, Kahraman ya da biz; tüm dersleri almış bir şekilde Dünya kartına ulaşıyoruz. Kahraman artık gelmesi gereken manevi noktaya geliyor ve tüm derslerini almış biri olarak gelişimini tamamlayarak döngüyü sona erdiriyor.

Dünya kartı

İşte Kahramanın yolculuğu ile gördüğümüz şey aslında bizlerin yaşamları değil mi? İnsanların, hayatın başlangıcından sonuna kadar geçirdiği evreler, yaşanılan olaylar, elde edilenler, kaybedilenler, mücadeleler ve kazanılan zaferler adım adım, aşama aşama bu yolculukta sergileniyor.

İşte gördüğünüz gibi Tarot son derece anlam ifade eden, derin bir felsefeye sahip olan bir bilinçaltına yolculuk hikayesidir. Bizlerin hikayesidir. Ruhanilikten, ana rahminden çıkıp maddi dünyaya erişimden, karşılaşılan tüm tecrübelerle tekrar manevi boyuta geçişimizi anlatan bu kahramanın yolculuğu hikayesini Oğuzhan Kaplan’ın “temel tarot kursu” ile edindiğim bilgilere göre yazıp derledim.

Yazımı bitirmeden Erhan Altunay’ın Mitoloji derslerinde Kahramanın Yolculuğu ile ilgili söylediklerini eklemeden geçemeyeceğim. Bu yazıyı hazırlarken aynı anda Erhan Altunay’ın Mitoloji 30. dersindeydim ve tam bu derste kahramanın yolculuğuna değinmiş olması bir tesadüf olamaz diye düşünerek onun bu konudaki görüşlerini de yazıma eklemeye karar verdim.

Erhan Altunay’ın Kahramanımız ile ilgili anlattıklarını şöyle özetledim; “Kahramanın kendi içinde yenmesi gereken korkuları vardır. Eğer korkularını yenmezse başarısız olacaktır. İçinden gelecek korkuya yenilmemesi ve yılmaması gerekir. Deli kartında bir köpek vardır. Bu köpek kahramanın arkasında ve onu ısırmaya çalışıyor. Bu köpek, delinin yola çıkarken yaşadığı korkularını simgeliyor. Kahraman bu korkuları yüzünden yola çıkamıyor ve yola çıkabilmesi için de korku gibi duyguların üstesinden gelmesi gerekiyor. Öte yandan kahramanın içinde korkunun yanında hırsları da vardır. Para hırsı, aşk, ün kazanma gibi. Böyle durumlarda kahramanın içindeki bu hırsları yenmesi gerekiyor. İçini temizlemesi gerekiyor.”

Demek ki bizler de bir kahraman olarak bir yola çıkacaksak korku ve hırslarımızdan arınmalıyız. Belki de bu güne kadar elimizi kolumuzu bağlayan şey bu duygularımızdır. Bundan sonra yeni bir yola çıkacaksak bunlarsız yola çıkmayı deneyebiliriz. Kim bilir belki de ancak o zaman iyi sonuçlar alabiliriz. Korku olmadan, hırslarımızdan arınmış bir şekilde yola çıkarak…

@yildiz.filozofu