İşte Satürn ile iyi anlaşabilmemiz için şifreler.

Yavaş, soğuk, uzak ve temkinli gezegen Satürn’ün her bir burcun içinden geçmesi iki buçuk yıl alır.

Örneğin; Koç burcunda iki buçuk sene kalır, tabi ki ara ara Retro durumlarda Bir önceki burca yani Balık burcuna geriler ve daha sonra bulunduğu burca geri döner. Bir sonraki burç olan Boğa’ya ilerler. Her burçta 2,5 yıl kalır.

Sade Sati dönemlerinde Ay burcunun etkilenmesi söz konusudur. Bu iki buçuk yılın zor geçtiği söylenir. Ama bu zor süreç bir önceki burca gelmesi ile başlar. Yani öncesindeki iki buçuk yıl daha söz konusudur. Ve sonrasındaki iki buçuk yıl da Sade Sati’ye dahildir. Bu da toplam da yedi buçuk yıl yapar.

Örneğin; Ay burcunuz Kova ise ve Satürn Oğlak burcunda transite başladıysa Sade Sati süreciniz başlamış demektir. Satürn Oğlakta iki buçuk yıl, Kova’da iki buçuk yıl ve Balıkta ikibuçuk yıl kaldığında siz de bir Ay – Kova olarak Sade Sati sürecinde olacaksınız demektir. Zaten Sade Sati kelime olarak Sanskritçe ’de Yedi buçuk demektir.

Satürn eğer yükselen burcunuzda transitte ise bu da bir Satürn döngüsü oluşturur. Ayrıca Kandaka Shani gibi döngüler de vardır. Bu da Ay’a göre hesaplanır. Ay burcunuzdan itibaren saydığınızda Satürn transiti eğer 4, 7 ve 10.evinizde bulunan burca denk geliyorsa bu Kandaka Shani ’dir. Bu da bu ev konularında etkileneceğinizi gösterir.

Peki Sade Sati ’den veya Satürn döngülerinden ne düzeyde etkilendiğimizi hangi konularda etkilendiğimizi nasıl anlarız? Ayrıca bu etkileri ve zamanları önceden bilmek bize neyi kazandırır?

Satürn’ün gücü ve durumu, kişiye hangi iyi özellikler ve olumsuz özellikler verdiği çok önemlidir. Satürn güçlü ve faydalı çalışıyorsa buna bağlı olarak size dayanma gücü, tekrar ayağa kalkma gücü veya zorluklarla baş etme gücü veren özellikler vermiştir. Siz de karakterinizdeki bu yönleri kullanarak gelen zorluklardan bu doğrultuda etkilenirsiniz. Fakat Satürn kalitesiz davrandığı kendi doğal özellikleri ile uyum sağlayamadığı bir burçta ise ve zararlı etkilerde ise kişi buna bağlı olarak yaradılışındaki negatif taraflarıyla hareket edeceğinden ilk örnektekine nazaran daha çok etkilenecek ve daha geç ayağa kalkacaktır.

Tüm bu etkilerden korunmak için önce Satürn size hangi olumlu özellikler ve hangi olumsuz özellikler veriyor ona bakmalı, olumsuz özellikler konusunda neler yapmalısınız diye üzerine düşünüp çalışmalısınız. Daha sonra hangi evlerinizi etkileyeceğine bakarak bu konularda ne gibi zorluklar yaşayabilirsiniz? Ve bu yaşayabileceğiniz sorunlara önceden nasıl müdahale edebilirsiniz üzerinde çalışmalısınız. Örneğin kariyer konusunda etkilenecekseniz bu konuda bir B Planınız olmalı. Para ve borç konularında ise fazla borca girmemek veya birikimleriniz konusunda daha temkinli davranmak gelecek zorluklara karşı öncesinde önlem almanızı sağlar.

Bu durum kış geldiğinde arabanıza kış lastiği takmak gibidir. Satürn güçlü kişiler bunu zaten düşünecek, temkinli davranacak ve kış lastiğini zamanında taktıracaktır. Ama Satürn zararlı durumda bir kişi bunu fazla önemsemeyecek, belki erteleyecek ve daha rahat davranacaktır. Dolayısı ile daha çok sıkıntı yaşayacaktır. Burada Satürn güçlü, iyi, zararlı ve zayıf dediğimiz haritalarda kişi belki Sade Sati sürecinde aynı zorluklarla karşılaşacaktır. Yani Satürn güçlü diye etkilenmeyeceğiz anlamına gelmez bu durum. Fark harita sahiplerinin aldıkları önlemler, dayanma gücü, çalışkanlık ve sabır gösterme potansiyelleri ve işin sonucudur. Biri zorluklara pes eder diğeri sabreder, dayanır ve ödüllendirilir. Aradaki fark budur. Ama Sade Sati’deyim başıma çok kötü şeyler gelecek diye endişe etmek yersizdir. Bir nevi yaşadığımız zorluklar sonucu karmalarımızı ödemiş oluyoruz, gelişiyoruz ve dönüşüyoruz.

Satürn Olmadan Hayat Nasıl Olurdu?

Hepimiz Satürn dönemlerinden geçiyoruz ve Satürn gezegeninin haritamızda ilişkili olduğu konularda dönüm noktaları, sorunlar ve engeller yaşayabiliyoruz.

Tüm bu sorunlar olmasaydı mutlu mesut yaşasaydık her şey daha kolay olabilirdi, ancak böyle olsaydı gerçekten derinlikten, öğrenilen derslerden, büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli olan tutarlı çabadan yoksun kalırdık.

Satürn üzerinde çalışmaya değerdir; ona karşı olmak yerine, onunla birlikte çalışmalıyız. Satürn genelde bir şeyle mücadele etmenizi ister. Uğraşmanızı, çalışmanızı ve çabalamanızı ister. Bunu yapmazsanız kendi belirlediği kuralları ve engelleri daha çok önünüze koymaya başlar. Siz Satürn’den komut almayı beklemeden kendiniz bir zorluk ve mücadeleye girerseniz bu daha mantıklı olacaktır. Bir dernekte gönüllü çalışmak, bir hayvan beslemek, yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatmak gibi sorumluluklar almak Satürn’ün sizinle uğraşmasını engelleyecektir.

Çünkü zaten çalışan bir öğrenciye öğretmeni çalış diye baskı yapmayacaktır. Yani kendimizi O’nun yöntemlerine alıştırmak yaşam ve yaşam için hayati önem taşır.

“İçsel bilgeliğimize, dharma’mıza ve yaşam yolumuza sadık kalmamıza yardımcı olacak kaynaklara, desteğe ve rehberliğe yakın durmak zorunludur.”

Kendimize Şu Soruları Sormalıyız?

En yüksek gerçeğim nedir? Gerçek amacım nedir? Ne olmalıdır?

Şu anda hangi niyetlerle uyum sağlıyorum? Beni bu amaçlara götürecek bir yolda mıyım?

Kalbim ve ruhum bu tek değerli hayata ne getirmeyi umut ediyor?

İşte bu sorular Satürn’ün sorularıdır. Bu sorulara verdiğimiz cevaplara göre Satürn bize bir reçete çıkaracaktır. O sert bir reçete çıkarmadan kendi reçetemizi belki de kendimiz yazmalıyız. Elimizi taşın altına sokmalı kendimizi kışkırtıcı ve dönüştürücü bir yola sokmalıyız.

@yildizfilozofu