Gezegenimizin aldığı göksel etkileri anlamanın anahtarı 12 burç değildir. 27 takımyıldızdır yani 27 Nakşatra. Bu 27 takımyıldızı, dünyadan 300 ila 400 ışık yılı uzaklıktadır.

Nakşatra tespiti bir kişinin doğduğu an Ay’ın sırasındaki takımyıldızı olarak yapılır. Nakşatra Jyotish yani Vedik ilminin, diğer astroloji biçimlerine kıyasla çok güçlü bir tahmin tekniğidir.

“Nakshatra” terimini incelersek  “naks”: “gökyüzü” anlamına gelir ve “”shetra” ise “bölge” anlamına gelir. Yani Naks Shetra “Gök Haritası” olarak çevrilir. Başka bir çeviriye göre ise: “naksha”: “harita” ve “tara”: “yıldız” demektir. Bu çeviriye göre de Nakshatra, “Yıldız Haritası” olarak çevrilmektedir.

Her iki anlamda da şu sonuç vardır; Kadim Vedik (Hint) kahinlerinin gözünde gökyüzünü haritalandıran 12 zodyak burcunun değil, 27 Nakshatra (takımyıldızlar) söz konusudur.

Eski insanların zamanı hesaplamak ve yıldızlarla bağlantı kurmak için ilk kullandığı gök cismi Ay’dı. Ay bu takımyıldızların yani nakşatraların her birinde bir gün kalır.

Takımyıldız sistemi çok eskidir ve en eski Veda’da (Hindu’nun kutsal kitabı) olan bilgilere göre 5.000 yıldan daha eskiye dayanır. Bu ay konakları Çin ve Arap astrolojisinde de görülür, ancak Batı veya Avrupa astrolojisinde fazla ilgi görmemiştir.

27 Nakşatra’nın her biri zodyakın 13º ve 20 dakikasından oluşur. Bu uzunluğu 27 ile çarpmak, 360 derecelik tüm zodyak kuşağına eşittir.

Vedik astrolojide, kişilik özellikleri batı ilmindeki gibi Güneş burcundan çok Takım yıldızı (Ayın Nakşatrası) aracılığıyla okunur. Kişinin haritasında sadece Ay değil her gezegenin doğum anında bulunduğu Nakşatra ayrı ayrı incelenir. Nakşatra’nın kullanımı Vedik astrolojide zodyak burçlarından çok daha önemlidir ve öngörü yöntemi olarak çok net bilgiler açığa çıkarır.

Hintli Astrologlara göre Nakşatralar; karmamızın meyvelerinin aktarıldığı ve toplandığı evleri temsil eder. Nakşatralar, ruhsal yaşam emeğimiz olan Karma’nın meyvelerini dağıtır.

DAŞA VE NAKŞATRA SİSTEMİ

Doğduğumuz anda Ay’ın bulunduğu nakşatra bize büyük, derin ve özel bilgiler verir. Bunun yanında gelecekte ne gibi bir hayatın bizi beklediği bu nakşatranın yönettiği gezegen yönetimine bağlıdır. Bu gezegen dönemi ile Daşa dönemimiz başlar ve belli bir gezegen sıralaması ve belli bir zaman dilimi ile devam eder. 120 yıllık bir gezegen döngüsü olan bu sistemin adı Vedik ilminde “Vimshottari Dasha” dır.

Yani Ay nakşatramıza göre söz konusu yönetici Gezegen dönemi başlar ve sırayla devam eder. Bu sistemle gezegenlerin etkileri zamana ve hayatımızın farklı dönemlerine nasıl dağılıyor görmüş oluyoruz. Yedi büyük gezegen ve ek olarak iki Ay düğümüne yani Rahu ve Ketu’ya 6 ila 20 yıl arasında değişen dönemler atanır.

Bu Dasha’nın (Ana Dönem sistemi) yardımıyla bir Vedik astrolog gelecekteki olayları çok doğru bir şekilde tahmin edebilir. Batı ve diğer astrolojik sistemlere göre bu sistem eşsiz ve mükemmel bir öngörü yeteneği sağlar.

TAKIMYILDIZI TRANSİTLERİ VE DOĞRU ZAMANI BELİRLEME

Her anın kendi özel bir gücü vardır; bu yüzden yeni adım attığımız bir şeyin verimli olmasını ve başarılı şekilde sonuçlanmasını istiyorsak bu faaliyeti hayırlı ve uygun zamanda başlatmamızın önemi çok büyüktür.

Her önemli girişimin başlangıcının kendi doğum haritası vardır ve bu haritada o girişimin geleceği görülebilir.

Faaliyetlerimize başlamak için uygun anları seçerken, Ay’ı canlandırmak istediğimiz faaliyete uygun bir takımyıldızına yerleştirmek önemlidir. Bunun yanında uygun transitler ve birçok etkiye bakılarak doğru zamanlar tespit edilebilir.