Düşünüyorum O Halde Varım sözü yüzyıllardır kullanılan, günümüze kadar gelen, derin anlamları olan ve hepimizin sıklıkla kullandığı meşhur bir sözdür. Descartes’e göre doğruya ulaşmanın yolu kuşkulanmaktır. Aziz Auguatinus “Kuşkulanıyorsam varım” demiştir. Descartes ise her şeyden kuşkulanmak gerektiğine inanarak “Cogito ergo sum” yani “Düşünüyorum öyleyse varım” ilkesine varmıştır.

Yani aslında filozof bu meşhur sözle şunları ifade etmek istiyor; hayatta var olan her şeyin aslında var olmadığını düşünebiliriz. Tanrı, yer, gök ve bedenimizin olmadığını, aldatıcı bir cin tarafından var olduğumuz konusunda şüpheye düşürülüyor olabiliriz. Bu bizlere şimdilerde Z kuşağının yaygınlıkla ebeveynlerine yönelttiği  “ Ya biz uzaylılar tarafından yönetilen bir kurgu dünyasıysak?” gibi soruları anımsatmıyor mu? Descartes de şöyle diyor; İşte bu soruları sorarken yani her şeyin var oluşu konusunda aldatılıyor olabileceğimizi veya olmadığımızı düşünürken bunu düşünen “ben” in var olduğu gerçeğidir. Yani “düşünüyorum o halde varım” demiştir.

“Ben bütün özü ve doğası düşünmek olan ve var olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve maddi hiçbir şeye bağlı olmayan bir cevherim. Öyle ki ben, yani kendisiyle ne isem o olduğum ruh, bedenden tamamen farklıdır, hatta bilinmesi onu bilmekten daha kolaydır ve beden var olmadığı halde ne ise o olmaktan geri kalmaz.”

Descartes 17.Yüzyıl felsefesinde büyük öneme sahip olan bir filozoftur. Asıl adı Rene olan filozof Descartes, kitaplardan öğrendiği notları babasının kumarda kullandığı iskambil kağıtlarına yazardı. Öğretmeni ona “Allez-vous encore tirer, monsieur, des cartes” yani “Yine mi iskambil kağıtlarından bir şeyler çıkaracaksın” derdi. Böylelikle adı Descartes oldu. “Descartesi ile ilgili” anlamına gelen Cartesian kelimesi ile de Kartezyanizm ismi anıldı. Kartezyanizmin kurucusu Descartes 17.yüzyıl metafiziğinin de kurucularındandır.

Descartes kendisinden sonra gelen hemen hemen tüm düşünürleri etkilemiştir. Amaçlarından biri matematikte kullanılan metodu felsefeye taşımaktı. Babası parlamentoda danışman ve oldukça varlıklıydı. Annesi o doğduktan bir yıl sonra ölmüştü. Descartes Hukuk öğrenimini tamamlamış ardından da askerlik mesleğini seçmişti. Bu yıllarda birçok ülkeyi dolaştı. İsveç kraliçesinin ilgisini çeken Descartes bir davetle kraliçenin yanına gitti. Burada bale yazan filozof İsveç soğuklarına dayanamadı ve 1950 yılında Stockholm’de zatürreden hayatını kaybetti.

Isaac Beeckman, Descartes’in en çok etkilendiği düşünürlerdendir. Ünlü bir tıp doktoru olan Isaac Beeckman ile Descartes 1618’de bir araya gelmiş ve dostlukları Beeckman’ın 1637 yılında ölümüne dek sürmüştür. Descartes Beeckman’a birçok mektup yazmıştır.