HİNT ASTROLOJİSİNİN KÖKENİ

Vedik kültürünün kendine özgü teolojisi, felsefesi, sanatı, bilimleri ve edebiyatı vardır. Vedik Astroloji bu kültürün içinde yer alan ayrılmaz bir parçadır. Tüm bu ilimler çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Tahminlere göre en az 5000 yaşındadır. Bu yaş sadece bilgilerin yazıya aktarıldığı süredir. Kullanıldığı süre çok daha eskiye dayanmakta olup tam olarak bilinmemektedir. Vedalar bilinen en eski kutsal kaynaklardır. Bu yazılı metinler 6 bölümden oluşur. Bu bölümlerden biri Işık anlamına gelen Jyotish yani Vedik Astroloji’dir.

İNSANLAR TARAFINDAN BİLİNEN EN ESKİ ASTROLOJİ

Vedik Astroloji ilmi M.Ö.5000’lerden geldiği söylenen dünyanın en eski kutsal metinleri olan hindu vedalarında bulunur. Dünyanın en eski bilgeleri Vasishtha, Garga ve Bhrigu gibi isimlerdi. Bu bilgeler astrolojinin en eski ustalarıydı. M.Ö. 3102 civarında Parasara “Brhad Parasara Hora Sastra” adlı astroloji metnini yazmıştır. Öğrencisi Maitrea’ya bu ilmi aktarmıştır. Bundan sonra ise Vedik Astroloji Perslere ve Babillilere yayılmıştır. Buralardan da Romalılara ve Mısırlılara aktarılmıştır.

ASTRAL IŞIK – JYOTISH – VEDİK ASTROLOJİ

Jyotish “Kaderimizi belirlediği düşünülen astral ışık” anlamına gelir. Yani Vedik… Vedik Astrolojisi aslında Vedik Ritüelleri için kullanılıyordu. Vedik ritüelleri doğru zamanda yapmak amacıyla astronomik cisimlerin gözlemlenmesine dayalı bir bilgi dalıydı. Bu astroloji ritüellerin gün ve saatlerini belirlemede kullanılırdı.

VEDİK ASTROLOJİ VE FARKLARI

Bu ilmin en büyük fark aslında felsefi zenginliğidir. Vedik Astroloji KARMA SİSTEMİ’ne dayanır. Buna ek olarak Dasha’lar yani gezegen temelli zaman periyotlarıdır. Bölüşümlü haritalar ve Nakshatralar gibi diğer astroloji türlerinde olmayan çok önemli teknikler kullanılan bir ilim olması da diğer önemli farklılıklar arasındadır. Bu sistemler öngörü tekniklerinde büyük farklar yaratır ve derin bilgiler sunar.

NEDEN VEDİK ASTROLOJİ

Vedik Astroloji dünyadaki en eski astroloji sistemidir. Batı astrolojisi ve Çin astrolojisinden oldukça farklıdır. Hint Astrolojisi kişinin doğduğu anda ve doğduğu yerde gezegenlerin ve takımyıldızlarının gökyüzünde görüldüğü şekliyle hesaplama yapar.

Hint Astrolojisinde göre hayatımızdaki her olay gök cisimlerinin doğum saatinde, tarihinde ve yerindeki konumuna dayanır. Vedik yaşam anlayışını, ruhun geçmişten günümüze yolculuğunu ve karmamızın şimdiki yaşam üzerindeki etkilerini gösterir. Vedik Astroloji şimdiki yaşamımızın geçmiş yaşam karmalarımıza göre belirlendiği görüşündedir. Ancak başımıza gelenler karşısında yaşadıklarımızın üstesinden gelebilme gücüne eriştiğimiz vakit en uygun yaşama ulaşabiliriz.

Vedik ile bir kişinin gerçek özellikleri, gerçek karakteri, dışarıdan nasıl algılandığı, zihninin nasıl çalıştığı ve duygusal durumunun nasıl olduğu, evlilik uyumu ve daha birçok özelliği doğduğu an ve yerdeki gezegenlerin konumuna bağlı olarak belirlenir. Örneğin kişinin zeka ve manevi gücü Güneş tarafından belirlenir. Doğurganlık ve kişinin duygusal doğası Ay tarafından yönetilir.

Hint astrolojisine göre Yoga, Dua ve Meditasyon gibi ruhsal uygulamalar kişinin kötü karmalar nedeniyle oluşturduğu doshaları ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Vedik, ruhsal ve doğru bir yaşam sürdürerek ruhun nihai hedefi olan Tanrı ile buluşmasına izin verir.

VEDİK ASTROLOJİ’NİN YARATICISI PARASARA MUNİ

Parasara Vedik literatürünü derleyen Vyasadeva’nın babasıydı. Parasara göksel bilgelerden biriydi. Bu bilgileri iki göksel varlıktan aldığını söylüyordu. Bu iki göksel varlık Brahma ve Narada idi.

“Hayatınızın yönünü keşfetme zamanı gelmişse doğru astroloğu seçmek en anlamlı dönüm noktanız olur.”

Vedik astroloji ile kişi kendini yani ve bu yaşamdaki karmasını anlar. Jyotish’in temeli her şeyin bağlantılı olmasında gizlidir. Karmamız, servetimiz önceden belirlenmiş bir kozmik tasarım tarafından belirlenir. Siz çok özel bir zamanda, yerde, bir bedende enkarne olan bir ruhsunuz…