Genel olarak yantralar geometrik bir bütün oluşturan karmaşık geometrik elemanlardan oluşurlar. Bir çok çeşidi mevcuttur ve binlerce yıl önce kullanılan sembollerdir. Sadece yantra uygulanan bir odanın enerji kalitesi, doğru yerde, doğru boyutta ve şekilde kullanılırsa mekan önemli ölçüde dengelenecek ve şifalandıracaktır.

Binaların dizaynı evlerin genel enerji durumunu belirler ve doğrudan etkiler. Evlerin, odaların içine yerleştirilecek aynalar, değerli taşlar, bitkiler ve buna benzer birçok araç enerjisel düzlemde bir güç oluşturur ve sürdürülebilir bir etki ile mekanda yaşayan insanlar üzerinde gözle görülür bir iyileşme sağlar.

SHRİ YANTRA

Yantralar enerjik ve karmik düzeydeki kusurları dengelemek adına binlerce yıldır kullanılmaktadır. Shri Yantra bunların en güçlülerinden biridir. Birbirine nüfuz eden farklı açılarda ve boyutlarda  9 üçgenin birleşiminden oluşmaktadır.  5 üçgen yatay çizgileri paralel olacak şekilde ve diğer dört üçgen tam ters yönde olacak şekildedir. Bu üçgenlerin oluşturduğu şekil bütünüyle içerisinde 43 üçgen barındırır.  9 üçgen yaratılış sürecini  temsil eder. Yukarıdan aşağı duran  5 üçgen Shiva’yı yani yaratıcı eril gücü temsil ederken, aşağıdan yukarı işaret eden 4 üçgen ise Shakti’yi yani yaratıcı dişil gücü temsil eder. Bütünüyle ele alırsak ikisinin kozmik yaratılışın gerçekleştiği dinamik bir güç alanı oluşturduğunu görürüz.

Shri Yantra insanlığın en eski sembollerinden biridir ve iyi şans, zenginlik, sağlık ve meditasyon için bir yardım aracı olarak kullanılır. Ünlü Amerikalı fizikçi Dr.Patrick Flanagan Shri Yyantra’yı “Güç Diyagramlarının Kralı” olarak tanımlamıştır. Shri Yantra’nın enerjisel etkisini bir piramit yapısından yetmiş kat daha büyük olduğunu söylemiştir. Yani bu durum 3 santimlik bir shri yantranın iki metrelik bir piramitten daha büyük bir enerji etkisine sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Bu yantrada altın oran, hidrojen atomu geometrik yapısı, emisyon çizgilerinin oranları paralelliği ile matematiksel ve geometri olarak muhteşem bir enerji gizlidir.

SHRİ YANTRA NASIL KULLANILIR?

shri yantra

Shri Yantra bir odanın kuzeyine veya kuzeydoğusuna yerleştirilmelidir. Orta üçgenin düz tarafı yukarı bakmalıdır. Shri yantra yitecek, içecek veya başka şeylere de enerji verebilir. Yantraya bu öğeleri yerleştirin ve birkaç dakika bekletin. Ne kadar uzun kalırsa o kadar etkili olacaktır. Shri yantranın merkez üçgeninin düz tarafı doğuya dönük olmalıdır. Çok renkli veya düz renk olarak da kullanılabilir.

YÖNLERE VE GEZEGENLERE GÖRE YANTRA SEÇİMİ

Yantra hangi gezegeni temsil ediyorsa ve o gezegenin yönü ne ise yantra evin- odanın o yönüne asılır. Evin veya odanın yönü 9 gezegenin temsil ettiği yönlere göre etkilenir. Yani evin kuzey güney gibi tüm yönleri bu yönleri temsil eden gezegenlerin enerjilerini çeker.

Örneğin bir kişi evin kuzeyinde bulunan bir odada ise otomatik olarak kuzeyi temsil eden gezegen olan Merkür’ün etkisi altındadır. Yani kişi evinde bir ofis kuracaksa bunu en doğru konum olarak Merkür yönü olan Kuzey yönünde kurmalıdır.

GÜNEŞ – DOĞU

VENÜS – GÜNEYDOĞU

MARS – GÜNEY

RAHU – GÜNEYBATI

SATÜRN – BATI

AY – KUZEYBATI

MERKÜR – KUZEY

JUPİTER – KUZEYDOĞU

KETU – KUZEYDOĞU